Навигација

14И3О02 - Болести пчела

Спецификација предмета
НазивБолести пчела
Акроним14И3О02
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаУписан одговарајући семестарОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање знања о болестима пчела и вештинама неопходним за откривање, дијагностику и сузбијање болести одраслих пчела и легла.
  Исходи учења (стечена знања)Студент треба да зна основне појмове, разуме патолошке процесе, уме да постави објективну сумњу на одређену болест да искључи диференцијално дијагностички сличне болести, правилно узоркује материјал за лабораторијско испитивање, примени одговарајуће лабораторијске методе, постави дијагнозу и одреди терапију.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеБолести пчела - мајска болест, аспергилоза, ноземоза, амебна болест, акароза, сенотенијаза, септикемија, паратифус, дизентерија, парализа пчела, вароза, браулоза, инфестација са Tropilaelaps clarae, болести изазване другим вирусима-болест деформисаних крила, болест облачних крила, болест изазвана Кашмир и апис иридисцентни вирус, терапија болести и општа профилакса, тровања пчела. Болести легла - америчка куга легла и процена старости процеса, комплекс благе трулежи, камено легло, кречно легло, мешинасто легло, етиноза, болести изазване другим врстама гљивица и квасаца, терапија, профилакса, синдром колапса колоније пчела. Болести матице, комплекс меланозе, неоплођена јаја, опструкција гениталних путева екскрементима, каталепсија, опструкција овидукта, наследне аномалије матице, основни принципи имунског система инската, апидецини, улога хемолимфе у одбрани од патогена. Примена ветеринарско санитарних мера и профилакса.
  Садржај практичне наставеУзорковање материјала, поступак паковања и слања материјала за лабораторијска испитивања, припрема и прављење микроскопских препарата, примена одређених техника бојења и микроскопирање у дијагностици ноземозе, акарозе, вароозе, браулозе, парализе пчела, мајске болести, инфестације друштва са Tropilaelaps clarae. Испитивање и методе детерминације егзо и ендопаразита. Вирусолошке методе у дијагностици болести пчела: културе ткива и изолација вируса. Примена серолошких тестова и биолошког огледа у дијагностици болести пчела. Постављање дијагнозе, диференцијална дијагноза и терапија болести. Начини апликације лекова и мере опште профилаксе. Америчка куга пчелињег легла, блага трулеж пчелињег легла, кречно легло, камено легло, мешинасто легло. Практичне препоруке ОИЕ које се односе на контролу, сузбијање и искорењивање болести легла и болести одраслих пчела.
  Литература
  1. 1. Лолин Мирослава: Болести пчела, Ветеринарски факултет, Београд, 1986. 2. Добрић Ђ: Болести пчела, ФВМ, Београд, 2000. 3. Wikipedia, the free encyclopedia: Colony collapse disorder, heney bee 4. Praktikum iz bolesti pčela, Bacić Dragan i Sonja Obrenović
  2. 1. Лолин Мирослава: Болести пчела, Ветеринарски факултет, Београд, 1986. 2. Добрић Ђ: Болести пчела, ФВМ, Београд, 2000. 3. Wikipedia, the free encyclopedia: Colony collapse disorder, heney bee
  3. 1. Лолин Мирослава: Болести пчела, Ветеринарски факултет, Београд, 1986. 2. Добрић Ђ: Болести пчела, ФВМ, Београд, 2000. 3. Wikipedia, the free encyclopedia: Colony collapse disorder, heney bee 4. Praktikum iz bolesti pčela, Bacić Dragan i Sonja Obrenović
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеTeorijski i praktično u laboratoriji
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава10Усмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари