Навигација

14И4И03 - Физикална терапија

Спецификација предмета
НазивФизикална терапија
Акроним14И4И03
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Никола Крстић
 2. проф. др Мирјана Лазаревић-Мацановић
 3. доц. др Марко Митровић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. доц. др Марко Митровић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
  УсловПоложена анатомија, патолошка физиологија, општа и специјална патологија. Стечена знања из физике,хемије и физиологије. Одслушана предавања из клиничких предмета.
  Циљ предметаДа студент прошири сазнања о природи и суштини физикалне терапије и уме да правилно примени у пракси њене законитости. Изучавајући механизме терапијског дејства студент ће продубити знање о физиологији бола, физиологији рецептора и синапси, физиологији скелетних мишића и нерава, као и патолошким процесима и начинима да се они неутралишу.
  ИсходНаучивши општа начела и законитости физикалне терапије студент је оспособљен да препозна различитости њеног надражајног дејства и правилно изабере и употреби различите методе физикалног третмана.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЗаконитости физикалне терапије. Теоријска основа физиотерапије. Механизам терапијског дејства. Специфичности надражајног дејства физикалних метода. Електротерапија: Медицинска подела струја. Галванотерапија и јонотерапија. Фарадизација и примена дијадинамичних-модулисаних струја. Високофреквентне струје (принцип рада и биолошко дејство). Примена ултракратких и микроталаса у терапији. Индикације за примену (3). Фототерапија: Примена инфрацрвених и ултравиолетних зрака у терапији и профилакси. Терапеутско и штетно деловање. Индикације за примену. Примена ласерских зрака у дијагностици и терапији (3). Хидротерапија: Опште и локалне хидротерапијске процедуре. Физичко-хемијска својства воде, физиолошко дејство, биофизикално дејство, дозиметрија, апликациона техника (2). Масотерапија: Активна-кинезитерапија и пасивна масажа-хидро и механотерапија (1). Термотерапија и термографија: Влажне и суве термотерапијске процедуре. Физикална својства, методика примене, апликациона техника (3).
  Садржај практичне наставеПримена једносмерне струје, наизменичне струје ниске фреквенце, средње-фреквентне и високо-фреквентне струје (3). Лукотерапија, дијагностика инфрацрвеним зрацима, хелиотерапија, хромотерапија, актинотерапија, ласери, линеарно поларизована светлост у терапији и дијагностици (3). Термотерапија (2). Парафинотерапија (1). Парафанго, глина, пелоидотерапија, минералне воде (1). Таласотерапија-сонотерапија (1). Хидротерапија и балнеотерапија (2). Кинезитерапија и масотерапија (2).
  Литература
  1. Петровић Б, Драгановић Б, Глигоријевић Ј: Основи физикалне медицине за студенте ветеринарског факултета, Завод за уџбенике и наставна стедства Србије, Београд, 1972.
  2. Šehić M, Butković V, Žubčić D, Stanin D: Fizikalna medicina u teraпiji i dijagnostici domaćih životinja, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1997.
  3. Стевановић Ј: Физиологија нервног система, ЈС, Београд, 2004.
  4. Стојић В: Ветеринаска физиологија, Научна, Београд, 2004.
  5. Millis DL, Levine RA, Taylor RA: Canine Rehabilitation & Physical Therapy, Saunders, An Imprint of Elsevier, 2004.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеPower Point презентације. Обука и рад са апаратима намењеним различитим видовима физикалне терапије.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит60
  Практична настава40Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари