Навигација

14И4И04 - Радиоекологија

Спецификација предмета
НазивРадиоекологија
Акроним14И4И04
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Бранислава Митровић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
   Услов/
   Циљ предметаУпознавање са методама идентификације природних и антропогених радионуклида у животној средини у њиховом миграцијом у кроз ланац исхране. На основу утврђених нивоа активности радионуклида у храни за животиње и намирницама биљног и анималног порекла, а у складу са законским прописима, студент треба да донесе препоруке о начину њихове употребе.
   ИсходСтудент треба да зна како да се: активно укључи у организацију мониторинга на територији Републике Србијe, путеве контаминације животне средине, са посебним освртом на храну за животиње, животиње и анималне производе, кретање природних и антропогених радионуклида у животној средини и да познаје прописе.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеРадиоактивност и јонизујуће зрачење. Примордијална и антропогена радиоактивност. Радиоактивна контаминација животне средине. Детектори и дозиметри. Организација рада ветеринара у ванредним ситуацијама. Организација скупљања узорака у животној средини. Приказ и интерпретација резултата из мониторинга на територији Србије. Законске регулативе из области заштите од јонизјућих зрачења.
   Садржај практичне наставеОдређивање масене запреминске, масене површинске активности и старости смеше фисионих продуката у узорцима у којима је установљена повишена радиоактивна контаминација (6). Доношење препоруке о употребљивости радиоактивно контаминираних намирница и сточне хране (2). Гамаспектрометрија (1). Организација узимања узорака на граничним прелазима (6).
   Литература
   1. Виторовић Гордана, Митровић Бранислава, Синовец З, Андрић В: Практикум из радиобиологије и радијационе хигијене, ФВМ, Београд, 2007.
   2. Петровић Б, Ћурић Гордана, Драгановић Б: Радијациона хигијена анималне производње, Ветеринарски факултет, Београд, 1979.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   11
   Методе извођења наставеДео пректичне наставе изводи са интерактивним учењем, уз примену аудиовизуелних метода (PowerPoint презентације). Практичне вежбе изводе се на инструментима - индивидуално, демонстрационо на гамаспектометру. Један део наставе планира се на терену.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит
   Практична настава20Усмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30