Навигација

14И5О03 - Хигијена и технологија млека

Спецификација предмета
НазивХигијена и технологија млека
Акроним14И5О03
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Снежана Булајић
 2. доц. др Радослава Савић-Радовановић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. доц. др Тијана Ледина
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  УсловOснове хигијене намирница анималног порекла
  Циљ предметаУпознавање студента са теоријским и практичним значајем хигијене и технологије млека и стицање знања неопходних за укључивање у систем безбедности хране, и доношење самосталних одлука о здравственој исправности млека и производа од млека, као и оцене услова за производњу и прераду млека.
  ИсходСтудент треба да зна састав и физичко-хемијске особине млека, микробиолошке и хемијске хазарде који могу настати у млеку; услове производње млека и прераде млека у производе, процену здравствене исправност млека и производа од млека; да разуме процесе добијања и прераде млека.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеМорфологија млечне жлезде. Физиологија лактације. Састав и физичко- хемијске особине млека. Mужа крава.Примарна обрада и транспорт млека. Микрофлора млека. Маститиси.Болести које се преносе млеком. Хемијски загађивачи у млеку. Hazard analysis and critical control points.Термичка обрада млека.Ферментациони процеси. Технолошки процеси који доводе до повећања суве материје и масти.
  Садржај практичне наставеСастав и физичко-хемијских особина млека.Доказивање фермената. Фалсификовања млека водом. Утврђивање поремећаја у секрецији.Oдређивање броја аеробних бактерија.Индекс и индикатор микроорганизми. Патогене бактерије. Резидуе ветеринарских лекова. Хигијена површина и амбалаже. Контрола декларације. Јачина сирила. Квалитет ферментисаних производа, сира, маслаца и млека у праху.
  Литература
  1. Стојановића Л, Вере Катић, 2011, Хигијена млека, 3. допуњено издање, ВКС, Београд
  2. Вере Катић, 2007, Практикум из Хигијене млека, ВКС, Београд
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  42
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације). Практичан рад се изводи у лабораторији за испитивање састава и физичко-хемијских особина млека и производа од млека, лабораторији за микробиолошко испитивање млека и производа од млека и у погонима млекаре.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит20
  Практична настава10Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари