Навигација

14И6ИО01 - Клиничка патологија и терапија социјалних животиња 3

Спецификација предмета
НазивКлиничка патологија и терапија социјалних животиња 3
Акроним14И6ИО01
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Вања Крстић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. доц. др Стефан Ђоковић
 2. доц. др Милош Вучићевић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ12.0Статус предметаизборни
  УсловНема
  Циљ предметаСтуденти бирају одговарајући изборни пакет за професионално усмерење. Изборни пакет има за циљ да продуби знања и вештине студената стеченa у обавезном делу студијског програма и усмери их ка кључним аспектима здравствене проблематике социјалних животиња - паса, мачака и коња, подељеним у наставне тематске блокове.
  ИсходСтуденти треба да познају: етиопатогенезу, процедуре дијагнозе и диференцијалну дијагнозу болести и патолошких стања социјалних животиња, њиховог збрињавања и лечења у редовним и ургентним ситуацијама, принципе и поступке у превентиви заразних болести, принципе рада савремених техничких система који се користе у дијагностици и терапији; специфичности исхране оболелих и реконвалесцентних животиња.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПревентивна медицина, одабрана поглавља из интерне медицине паса и мачака, онкологија и репродукција копитара и малих животиња.
  Садржај практичне наставеСтуденти свој практични рад обављају на клиникама факултета и терену где се упознају са практичном обрадом клиничких случајева у оквиру дијагностике,терапије и превентиве свих обољења која се јављају у клиничкој пракси.
  Литература
  1. Selon DC, Long MT, Equine infectious diseases, Saunders/Elsevier, St. Lous, 2007.
  2. Orsini JA, Divers TJ, Equine emergencies, Treatment and procedures, 3rd ed., Saunders/Elsevier, St. Louis, 2008
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  46
  Методе извођења наставеТеоријска настава се базира на предавањима уз коришћење илустрованог и интерактивног материјала, као и архивиране медицинске документације факултетских клиника. Практична настава се одржава на клиникама уз непосредно учешће студената у свима аспектима текућег клиничког рада, уз надзор и усмеравање од стране наставника.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит30
  Практична настава40Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари10