Навигација

14И6ИО02 - Узгој, патологија и терапија фармских животиња 3

Спецификација предмета
НазивУзгој, патологија и терапија фармских животиња 3
Акроним14И6ИО02
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Иван Вујанац
 2. проф. др Јован Бојковски
 3. доц. др Радиша Продановић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. проф. др Иван Вујанац
 2. проф. др Јован Бојковски
 3. доц. др Радиша Продановић
 4. ас. др Сретен Недић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ12.0Статус предметаизборни
  УсловУслов није потребан
  Циљ предметаУзгој, патологија и терапија фармских животиња има за циљ да кроз додатно теоријско образовање и далеко већи обим практичног рада, студенте припреми за ефикасније и непосредније укључивање у клиничку праксу. Студенте, кроз обавезну теоријску и практичну наставу на основним студијима, практичну наставу из изборне области, клиничке вежбе и летњу праксу треба оспособити за самосталан рад из клиничке патологије и терапије фармских животиња (живина, свиње и говеда).
  ИсходУзгој, патологија и терапија фармских животиња је обавезна изборна област за коју се студенти опредељују према сопственом избору приликом уписа у седми семестар и наставу похађају, према унапред утврђеном плану, све до краја десетог семестра. Након одслушане наставе из ове области студенти полажу завршни испит и бране свој дипломски рад пред комисијом коју сачињавају професори из обавезних предмета. Студенти треба да познају: поремећаје у понашању фармских животиња, менаџмент у ветеринарској пракси, зоотехничке принципе који се примењују код фармских животиња, клиничку исхрану фармских животиња, фармакотерапију, репродукцију и болести фармских животиња.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеТБ6. Клиничка фармакотерапија фармских животиња (15): Клиничка фармакотерапија живине, Клиничка фармакотерапија свиња, Клиничка фармакотерапија говеда. ТБ7. Болести свиња (45); ТБ8. Болести говеда (40); ТБ9. Репродукција фармских животиња: Репродукција свиња, Репродукција говеда.
  Садржај практичне наставеПрактична настава се изводи на појединим Катедрама Факултета ветеринарске медицине укључених у наставу и у наставним базама изван факултета (фарме живине, свиња и говеда). ТБ6. Клиничка фармакотерапија фармских животиња (30) - Практични приказ клиничке фармакотерапије фармских животиња. ТБ7. Болести свиња (60) - Практични приказ инфективних и узгојних болести свиња. ТБ8. Болести говеда (4) - Практични приказ инфективних, узгојних и метаболичких обољења говеда. ТБ9. Репродукција фармских животиња: Репродукција свиња, Репродукција говеда - примери из праксе.
  Литература
  1. Миљковић В.: Породиљство, стерилитет и вештачко осемењавање домаћих животиња, Научна књига, Београд, 2002.
  2. Шаманц Х.: Болести свиња, треће измењено и допуњено издање, Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Научна КМД, Београд 2009.
  3. Шаманц Х.: Болести респираторног и кардиоваскуларног система говеда, Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Научна КМД, Београд 2010.
  4. Шаманц Х.: Болести органа за варење код говеда, Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Научна КМД, Београд 2011.
  5. Јездимировић Миланка: Ветеринарска Фармакологија. Треће прерађено и допуњено издање, Београд, 2005.
  6. Варагић, В. М., Милошевић, П.М.: Фармакологија. Београд, 2002. Ћупић В.: Најчешћа тровања у ветеринарској медицини. Стручна књига, 1999.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  46
  Методе извођења наставеНастава ће бити организована у предаваоницама на Катедрама факултета, кроз низ кохерентних тематских блокова (ТБ) организованих кроз (више)недељно трајање. Теоријска настава се базира на предавањима уз обилно коришћење илустрованог и интерактивног материјала, као и архивиране медицинске документације факултетских клиника. Практична настава се одржава на клиникама са посебним нагласком на непосредно учешће студената у свим аспектима текућег клиничког рада, уз надзор и усмеравање од стране наставника.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит30
  Практична настава50Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари