Навигација

14И6ИО04 - Хигијена и технологија намирница анималног порекла 3

Спецификација предмета
НазивХигијена и технологија намирница анималног порекла 3
Акроним14И6ИО04
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Неђељко Карабасил
 2. доц. др Силвана Стајковић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. доц. др Никола Чобановић
 2. доц. др Тијана Ледина
 3. доц. др Невена Грковић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ12.0Статус предметаизборни
  Условнема
  Циљ предметаИП4 има за циљ да продуби знања и вештине студената стечене у обавезном делу студијског програма и усмери их ка кључним и најсавременијим аспектима: производње, квалитета, хигијенске исправности, анализе и контроле намирница анималног порекла.
  ИсходСтуденти треба да познају и разумеју принципе управњања квалитетом и контроле квалитета намирница; да умеју да спроведу: преглед, процену технолошких карактеристика, квалитета, хигијенске и здравствене исправности и употребњивости намирница.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСистеми за управљање и обезбеђење квалитета; стандарди ISO и SRPS ISO: Квалитет намирница: Узорковање. Припрема узорка за испитивање. Избор метода и редоследа испитивања. Методе сензорне анализе. Квалитативна и квантитативна хемијска анализа. Брзе методе за микробиолошко испитивање хране; законска регулатива.
  Садржај практичне наставеКонтрола производног процеса клања стоке и обраде трупа, контрола производног процеса прераде меса, сензорна оцена производа од меса, сензорна оцена производа од млека.Избор, обука и тренинг оцењивача сензорних својстава. Припрема узорака. Методе сензорне анализе: . Спектрофотометријско одређивање фосфора. ТBК-тест. TLC-раздвајање масти. Mикробиолошких метода анализе хране.
  Литература
  1. Милан. Ж.Балтић и Н. Карабасил: Контрола намирница анималног порекла, уџбеник, Београд, 2011.
  2. Владо Теодоровић, Милан Ж. Балтић, Неђељко Карабасил: Атлас риба, ракова и шкољки, Београд, 2005
  3. Владо Теодоровић, Неђељко Карабасил, Мирјана Димитријевић, Драган Василев. Хигијена и технологија меса, Факултет ветеринарске медицине, 2015
  4. Вуковић И. Основе технологије меса, 2012.
  5. Martin P: Honey Quality Standards All Over the World, Ljubljana, 2003
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  46
  Методе извођења наставеНастава ће бити организована у предаваоницама. Теоријска настава се базира на предавањима уз обилно коришћење илустрованог и интерактивног материјала, као и архивиране документације Катедре. Практична настава се одржава у лабораторијама Факултета и у објектима за клање животиња и објектима за производњу и прераду меса и млека.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава40Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари10