Навигација

14И6О03 - Економика ветеринарства

Спецификација предмета
НазивЕкономика ветеринарства
Акроним14И6О03
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Милорад Мириловић
 2. проф. др Драго Недић
 3. доц. др Нада Тајдић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан
   Услов
   Циљ предметаСтицање потребног знања из области економике помоћи ће студентима да уоче међузависност између ветеринарства и сточарства и да разумеју основне принципе код избора алтернативних програма у решавању проблема здравља животиња.
   ИсходСтудент треба да зна значај повезаности сточарске производње и ветеринарске службе, да разуме утицај епидемиолошког стања на законе понуде и тражње, шта су трошкови производње, како се утврђују економске штете, да примени одређене економетријске методе у оцени програма контроле здравља животиња.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеЗначај ветеринарства у развоју сточарства Србије. ЗАП-а ЕУ и земаља ЦИЕ-е. СТО,пољопривреда и слободна трговинa.Промена тржишне равнотеже услед утицаја епидемиолошког стања.Фактори производње и производна функција. Трошкови и калкулације ветеринарских услуга.Економика ветеринарско-санитарних мера и економске штете.Економска евалуација програма контроле здравља животиња.Менаџмент и маркетинг у ВП.
   Садржај практичне наставеУтврђивање условних грла. Менаџмент и репродукција стада. Оптималан рок искоришћавања животиња. Висина економских штета. Границa рентабилности у сточарству. Економски принципи производње. Трошкови и утврђивање цене коштања производа и услуга. Планирање програма мера на националном нивоу. Избор алтернативних акција контроле здравља на нивоу стада .
   Литература
   1. Тешић М., Недић Д., Тајдић Нада: Економика ветеринарства, ФВМ, Београд, 2013.
   2. Крстић Б.:Организација и економика сточарске производње, Пољопривредни факултет, Земун, 2001.
   3. A.A. Dijkhuizen and R.S. Morris : Animal Health Economics – principles and applications,University of Sydney, Sydney ,1997.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелне технике, а практична настава решавања рачунских задатака изводи се у статистичкој лабораторији
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит20
   Практична настава20Усмени испит30
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари