Навигација

14С1И14 - Методе вирусолошке, бактериолошке, миколошке и паразитолошке дијагностике

Спецификација предмета
НазивМетоде вирусолошке, бактериолошке, миколошке и паразитолошке дијагностике
Акроним14С1И14
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаспецијалистичке академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Ненад Милић
 2. проф. др Дејан Крњаић
 3. проф. др Зоран Кулишић
 4. проф. др Невенка Алексић
 5. проф. др Соња Радојичић
 6. проф. др Душан Мишић
 7. проф. др Јаков Нишавић
 8. проф. др Марина Радојичић
 9. проф. др Тамара Илић
 10. проф. др Драган Бацић
 11. проф. др Соња Обреновић
 12. доц. др Андреа Радаљ
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. проф. др Ненад Милић
 2. проф. др Дејан Крњаић
 3. проф. др Зоран Кулишић
 4. проф. др Невенка Алексић
 5. проф. др Соња Радојичић
 6. проф. др Душан Мишић
 7. проф. др Јаков Нишавић
 8. проф. др Марина Радојичић
 9. проф. др Тамара Илић
 10. проф. др Драган Бацић
 11. проф. др Соња Обреновић
 12. доц. др Даница Богуновић
 13. доц. др Андреа Радаљ
 14. ас. др Наташа Стевић
Наставник/сарадник (ДОН)
 1. доц. др Андреа Радаљ
Број ЕСПБ10.0Статус предметаизборни
УсловИзборни
Циљ предметаСтицање знања и вештина у примени свих конвенционалних, аутоматских и серолошких метода лабораторијске дијагностике узрочника бактеријских, вирусних, гљивичних и паразитских инфекција код животиња.
ИсходКандидат треба да уме да одабере методу у зависности од врсте узорка који добије на испитивање. Такође, кандидат мора да овлада вештином лаког извођења и примене изабраних метода и да разуме принципе њиховог извођења и да зна да припрема подлоге, изведе стерилизацију и интерпретира добијене резултате.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеОсновни принципи узорковања и слања материјала за бактериолошка, вирусолошка, миколошка и паразитолошка испитивања. Принципи метода за изолацију и идентификацију патогених микроорганизама. Бактериолошке методе испитивања. Вирусолошке методе испитивања. Миколошке методе испитивања. Паразитолошке методе испитивања.
Садржај практичне наставеОбрада материјала. Припрема микроскопских препарата, бојења. Технике засејавања материјала и добијања чистих култура. Биохемијске особине-класични начин испитивања и примена аутоматских идентификационих система. Биолошки оглед. Серолошке реакције. Копролошка испитивања.
Литература
 1. Милић Н., Крњаић Д., Мишић Д., Нишавић Ј., Радојичић М. (2017) Mикробиологија са имунологијом. Научна КМД, Београд.
 2. Ружица Ашанин, Крњаић Д., Милић Н. (2014) Приручник са практичним вежбама из микробиологије са имунологијом. Научна КМД, Београд.
 3. Мишић Д. (2013) Методе микробиолошке дијагностике – испитивање осетљивости бактерија на антибиотике. Elit Medica, Београд.
 4. Нишавић Ј.,Милић Н.,Кнежевић Александра (2013) Лабораторијска дијагностика вирусних инфекција. Научна КМД, Београд.
 5. Dimitrijević Sanda, Ilić Tamara (2011) Klinička parazitologija, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Izdanje autora i Interprint d.o.o. Beograd.
 6. Isenberg H. (2004) Laboratory procedures in clinical microbiology.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
424
Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода. Рад у лабораторији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања10Писмени испит
Практична настава20Усмени испит50
Пројекти
Колоквијуми
Семинари20