Навигација

проф. др Верица Мрвић

редовни професор

Катедра за анатомију
062/802 50 41

Научно истраживачки радови

Радови у часописима

Histological and Immunological Changes in Uterus During the Different Reproductive Stages at Californian Rabbit (Oryctolagus cuniculus).
АуториValentina Milanović, Božidar Milošević, Анита Радовановић, Saša Vasilijić и Verica Mrvić
ЧасописKAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
Година2017
Волумен23
Број1
Страна од137
Страна до144
Endodontska terapija kao metod u sanaciji poremećene okluzije politraumatizovane gornje i donje vilice mačke
АуториБранислав Прокић, Đorđe Simić, Никола Крстић, Верица Мрвић, Una Vasić, Богомир Болка Прокић и Hrvoje Milošević
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
Година2014
Волумен1-2
Број68
Страна од119
Страна до129
Morphology investigation of the mink-s brain (Mustela Vision)
АуториValentina Milanovic, Верица Мрвић, Владо Теодоровић, Петар Милосављевић, Бранислав Прокић и R Avdic
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2013
Волумен63
Број2-3
Страна од337
Страна до345
Pseudohermafroditizam kod pasa
АуториБранислав Прокић, Dušan Milijević, Верица Мрвић и Богомир Болка Прокић
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
Година2011
Волумен5-6
Број65
Страна од443
Страна до450
Study of dentate gyrus granule cells of female rats neonatally treated with sex hormone.
АуториDmitar Drekić, Verica Mrvić, Olivera Lozanče, Mirko Kerkez, Miloš Blagojević и Зоран Зорић
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2005
Волумен55
Број5-6
Страна од403
Страна до412
The subclavian artery and its branches in the small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus)
АуториЗденка Благојевић, Милош Благојевић, Зора Николић, Дмитар Дрекић, Верица Мрвић, Дијана Ђелић и Зоран Зорић
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2005
Волумен55
Број2-3
Страна од237
Страна до244
The subclavian artery and its branches in the ground squirrel (Citellus citellus)
АуториЗора Николић, Дијана Ђелић, Зденка Благојевић, Верица Мрвић, Дмитар Дрекић и Зоран Зорић
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2004
Волумен54
Број2-3
Страна од227
Страна до237
Arterial vascularization of the brain of the small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus)
АуториЗденка Благојевић, Зора Николић, Дијана Ђелић, Верица Мрвић, Дмитар Дрекић, Зоран Зорић и Милош Благојевић
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2004
Волумен54
Број4
Страна од319
Страна до324
Influence of LHRH on sex hormone receptors in the amygdala of the male rat
АуториДмитар Дрекић, Верица Мрвић, Зоран Зорић, Дијана Ђелић, Зденка Благојевић и Зора Николић
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2004
Волумен54
Број5-6
Страна од347
Страна до356
Changes in myelinisation of neurons in different brain regions in progesterone-treated rats
АуториДијана Ђелић, Оливера Лозанче, Зора Николић, Зденка Благојевић, Верица Мрвић, Зоран Зорић и Дмитар Дрекић
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2003
Волумен53
Број5-6
Страна од367
Страна до375

Радови са скупова

A. brachialis superficialis код слепог кучета (Spalax leucodon).
АуториМилош Благојевић, Зденка Благојевић, Верица Мрвић, Ивана Нешић и Марко Надашкић
Научни скуп18. годишње Савјетовање ветеринара Републике Српске
Година2013
Aa. intercostales dorsales код слепог кучета (Spalax leucodon).
АуториМилош Благојевић, Зденка Благојевић, Верица Мрвић, Ивана Нешић и Марко Надашкић
Научни скуп23. Саветовање ветеринара Србије
Година2012
A. coronaria dextra код малог зеленог мајмуна (Cercopithecus aethiops sabeus).
АуториМилош Благојевић, Зденка Благојевић, Верица Мрвић, Ивана Нешић и Марко Надашкић
Научни скуп17. годишње Савјетовање доктора ветеринарске медицине Републике Српске
Година2012
Морфолошке карактеристике срце код текунице (Citellus citellus).
АуториМилош Благојевић, Зденка Благојевић, Ивана Нешић и Верица Мрвић
Научни скуп17. годишње Савјетовање ветеринара Републике Српске
Година2012
Прилог познавању лобарне грађе и вена јетре код кунића (Oryctolagus cuniculus domesticus).
АуториВерица Мрвић, Ризах Авдић, Бранислав Прокић, Богомир Болка Прокић, Милош Благојевић и Валентина Милановић
Научни скуп17. годишње Савјетовање ветеринара Републике Српске
Година2012
V. cordis magna код текунице (Citellus citellus).
АуториМилош Благојевић, Зденка Благојевић, Верица Мрвић и Ивана Нешић
Научни скуп22. Саветовање ветеринара Републике Србије
Година2011
Артеријска васкуларизација и морфолошке карактеристике карличне дупље женке канадске ласице (Mustela vison)
АуториВерица Мрвић, Ризах Авдић, Бранислав Прокић, Валентина Милановић, Милош Благојевић и Душан Милијевић
Научни скуп22. Саветовање ветеринара Србије
Година2011
A. thoracica interna код текунице (Citellus citellus).
АуториМилош Благојевић, Зденка Благојевић, Ивана Нешић и Верица Мрвић
Научни скуп16. годишње Савјетовање доктора ветеринарске медицине Републике Српске
Година2011
A. broncho-esophagea sinistra код слепог кучета (Spalax leucodon)-
АуториМилош Благојевић, Зденка Благојевић, Ивана Нешић и Верица Мрвић
Научни скуп21. Саветовање ветеринара Србије
Година2010
Чинчила (Chinchilla lanigera) као експериментална животиња у ветеринарској медицини
АуториВерица Мрвић, Ризах Авдић, Бранислав Прокић, Драгутин Матаругић, Д Деспотовић, Славољуб Јовић и Милош Благојевић
Научни скуп15. годишње Савјетовање ветеринара Републике Српске
Година2010
V. azygos dextra код текунице (Citellus citellus).
АуториЗденка Благојевић, Милош Благојевић, Верица Мрвић и Ивана Нешић
Научни скуп15. годишње Савјетовање ветеринара Републике Српске
Година2010
Срчане вене код слепог кучета (Spalax leucodon)
АуториМилош Благојевић, Зденка Благојевић, Верица Мрвић и Ивана Нешић
Научни скуп15. годишње Савјетовање ветеринара Републике Српске
Година2010
A. thoracica interna код малог зеленог мајмуна (Cercopithecus aethios sabeus).
АуториМилош Благојевић, Зденка Благојевић, Верица Мрвић и Ивана Нешић
Научни скуп15. годишње Савјетовање ветеринара Републике Српске
Година2010
Innervation ovarial bursa of small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus) with noradrenergic fibers
АуториVerica Mrvić, Branislav Prokić, Светлана Грдовић, Slavoljub Jović, Miloš Blagojević и Vlajko Plavšić
Научни скуп8. Kongres veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem
Година2009
Страна од157
Страна до158
А. pudenda interna код слепог кучета (Spalax leucodon).
АуториМилош Благојевић, Зденка Благојевић, Ивана Нешић, Верица Мрвић, Зоран Зорић и Радојица Ђоковић
Научни скуп8. Конгрес ветеринара Србије
Година2009
A. mediana код слепог кучета (Spalax leucodon).
АуториЗденка Благојевић, Милош Благојевић, Дмитар Дрекић, Верица Мрвић, Ивана Нешић и Зоран Зорић
Научни скуп14. годишње Савјетовање ветеринара Републике Српске
Година2009
Пелвиметријске карактеристике и bursa ovarii малог зеленог мајмуна (Cercopithecus aethiops sabeus)
АуториВерица Мрвић, Ризах Авдић, Миленко Шарић, Драгутин Матаругић, Славољуб Јовић и Милош Благојевић
Научни скуп14. годишње Савјетовање ветринара Републике Српске
Година2009
A. lienalis код малог зеленог мајмуна (Cercopithecus aethios sabeus).
АуториМилош Благојевић, Верица Мрвић, Зоран Зорић, Ивана Нешић, Милена Ђорђевић и Горана Радисављевић
Научни скуп14. годишње Савјетовање ветеринара Републике Српске
Година2009
Канадска ласица (Mistela vison) као лабораторијска животиња са еколошког становишта и могућност умножавања броја ове животиње.
АуториВерица Мрвић, Ризах Авдић, Бранислав Прокић, Славољуб Јовић и Милош Благојевић
Научни скупEco world fest
Година2009
Морфолошке карактеристике женских полних органа малог зеленог мајмуна (Cercopithecus aethiops sabeus)
АуториВерица Мрвић, Ризах Авдић, Славољуб Јовић и Милош Благојевић
Научни скуп26. научно стручно савјетовање агронома Републике Српске
Година2009
Ovarial inervation in the small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus) trough noradrenergic fibers
АуториVerica Mrvić, Rizah Avdić, Светлана Грдовић, Slavoljub Jović и Miloš Blagojević
Научни скуп20. Savetovanje veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem
Година2008
Страна од455
Страна до456
Innervation of uterus and cervix in the small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus) through adrenergic fibers
АуториVerica Mrvić, Rizah Avdić, Светлана Грдовић и Miloš Blagojević
Научни скуп13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
Година2008
Страна од71
Страна до72
A. sacralis mediana у слепог кучета (Spalax leucodon).
АуториМилош Благојевић, Ивана Нешић, Марко Надашкић, Слободан Перић, Верица Мрвић и Зденка Благојевић
Научни скуп20. Саветовање ветеринара Србије
Година2008
A. carotis interna у малог зеленог мајмуна (Cercopithecus aethiops sabeus).
АуториМилош Благојевић, Верица Мрвић, Слободан Перић, Марко Надашкић и Зденка Благојевић
Научни скуп13. годишње Савјетовање ветеринара Републике Српске
Година2008
Mink's ovarial morphology and arterial vascularisation
АуториVerica Mrvić, Rizah Avdić, Светлана Грдовић, Slavoljub Jović и Miloš Blagojević
Научни скуп19. Savetovanje veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem
Година2007
Страна од209
Страна до209
A. vertebralis у малог зеленог мајмуна (Cercopithecus aethiops sabeus).
АуториМилош Благојевић, Зденка Благојевић, Дмитар Дрекић, Верица Мрвић и Радојица Ђоковић
Научни скуп19. Саветовање ветеринара Србије
Година2007
Изучавање гирус дентатуса помоћу акридин оранж мужјака пацова третираних естрогеном.
АуториДмитар Дрекић, Милош Благојевић, Зоран Зорић, Верица Мрвић, Зденка Благојевић и Зора Николић
Научни скуп18. Саветовање ветеринара Србије
Година2006
Инервација јајовода малог зеленог мајмуна (Cercopithecus aethiops sabeus).
АуториВерица Мрвић, Зденка Благојевић, Дмитар Дрекић, Зоран Зорић, Урош Давидовић и Милош Благојевић
Научни скуп18. Саветовање ветеринара Србије
Година2006
A. renalis слепог кучета (Spalax leucodon).
АуториМилош Благојевић, Зденка Благојевић, Дмитар Дрекић, Зора Николић, Верица Мрвић, Зоран Зорић и Ивана Нешић
Научни скуп18. Саветовање ветеринара Србије
Година2006
A. intercostalis suprema слепог кучета (Spalax leucodon)
АуториМилош Благојевић, Зденка Благојевић, Дијана Ђелић, Верица Мрвић и Зора Николић
Научни скуп17. Саветовање ветеринара Србије
Година2005
Efekat estrogena na gustinu spina dendrita neurona hipokampusa tretiranih mužjaka pacova
АуториDmitar Drekić, Olivera Lozanče, Verica Mrvić, Zoran Zorić и Slavoljub Jović
Научни скуп17. Savetovanje veterinara Srbije
Година2005
Страна од261
Страна до262
Topografija i arterijska vaskularizacija ovarijuma malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethiops sabeus)
АуториVerica Mrvić, Zdenka Blagojević, Dmitar Drekić, Zoran Zorić, Uroš Davidović и Miloš Blagojević
Научни скуп17. Savetovanje veterinara Srbije
Година2005
Страна од263
Страна до264
Морфолошке карактеристике и артеријска васкуларизација јајника и слепог црева слепог кучета (Spalax leucodon).
АуториВерица Мрвић, Зденка Благојевић, Зора Николић, Дијана Ђелић, Дмитар Дрекић, Зоран Зорић, Милош Благојевић и Влајко Плавшић
Научни скуп15. Саветовање ветеринара Србије
Година2003