Навигација

Лабораторије

Лабораторија за генетику животиња

Катедра за биологију

Радно време 08.00-15.00
Телефон 011/2658-894

Презентација лабораторије:
http://katedre.vet.bg.ac.rs/~biolog/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=7

Лабораторија за патологију

Катедра за патолошку морфологију

Радно време 08.00-19.00
Телефон 011/3615-436 лок. 321

Презентација лабораторије:
http://katedre.vet.bg.ac.rs/~patologija/Usluge.html

Лабораторија за микробиологију

Катедра за микробиологију

Радно време 08.00-15.00
Телефон 011/2685-744

Презентација лабораторије:
http://katedre.vet.bg.ac.rs/~mikrobiologija/lab.php

laboratorije-1
laboratorije-2
laboratorije-3

Лабораторија за испитивање хране за животиње

Катедра за исхрану

Радно време 08.00-15.00
Телефон 011/3615-436 лок. 345

Презентација лабораторије:
http://katedre.vet.bg.ac.rs/~ishrana/laboratorija.html

Лабораторија за испитивање намирница анималног порекла

Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла

Радно време 08.00-15.00
Телефон 011/3615-436 лок. 348

Лабораторија за паразитологију

Катедра за паразитологију

Радно време 08.00-15.00
Телефон 011/3615-436 лок. 302

Лабораторија за гамаспектрометрију

Катедра за радиологију и радијациону хигијену

Радно време 08.00-15.00
Телефон 011/2685-291

Лабораторија за дијагностику заразних болести животиња и болести пчела

Катедра за заразне болести животиња и болести пчела

Радно време 08.00-15.00
Телефон 011/2685-080