Навигација

Распоред часова

 

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ НА САС

 

САС I семестaр - зимски (обавезни предмети) 2018/19.

 1. Методологија истраживачког рада
 2. Стандарди добре ветеринарске праксе
 3. Менаџмент у ветеринарству


САС II летњи семестaр

 1. Клиничка патологија домаћих животиња
 2. Дијагностика и терапија обољења фармских животиња
 3. Дијагностика и терапија обољења социјалних животиња
 4. Методе испитивања намирница анималног порекла

 

Изборни предмети

 1. Биотехнологија у ветеринарској медицине
 2. Грађа и функција ћелија, ткива и орагана
 3. Инфекција и механизми одбране организама од инфективних агенаса
 4. Састав  и особине намирница анималног порекла
 5. Infekcija i mehanizmi odbrane od infektivnih agenasa