Навигација

Raspored predavanja II semestar DAS

FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE U BEOGRADU
 
Raspored predavanja na doktorskim akademskim studijama
II semestar školske 2011 /2012 godine
 
 
Nastava u letnjem semestru počinje u ponedeljak, 5.3.2012. prema sledećem rasporedu:
 
Ponedeljak
9 – 12h         Nervni i humoralni mehanizmi regulacija
12 – 14h       Patomorfološke promene i kliničke manifestacije bolesti
 
Utorak
9 – 12h         Imunologija
12 – 14h       Patomorfološke promene i kliničke manifestacije bolesti
 
Sva predavanja se održavaju u predavaonici Katedre za fiziologiju i biohemiju
 
Nastava za studente IV semestra i rad na izradi doktorske disertcaije odvijaju se u dogovoru sa predmetnim nastavnicima odnosno mentorima.
 
U Beogradu
20.02.2012.
Prof.dr Miodrag Lazarević
prodekan