Навигација

седница Етичке комисије

Поштоване колеге,

уколико сте заинтересовани да поднесте Образац захтева за одобрење спровођења огледа на животињама учините то слањем Обрасца на адресу: eticka.komisija@vet.bg.ac.rs. Етичка комисија за заштиту добробити огледних животиња Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду ће организовати седницу у септембру, па уколико желите да се ваши захтеви разматрају на тој седници, молимо вас да их пошаљете закључно са 02. 09. 2016. године. Сви захтеви приспели након наведеног рока, биће разматрани на седници планираној за октобар.

Tакође желимо да Вас подсетимо да се на веб-страници факултета налази Правилник о раду са животињама које се користе у пројектима/процедурама на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду који је усвојен марта 2016. године од стране Наставно-научног већа ФВМУБ. Саставни део овог Правилника је документација која се подноси Етичкој комисији приликом набавке и евентуалне еутаназије експерименталних животиња.

Захваљујем се свима на досадашњој и будућој сарадњи.

У Београду,
07. 07. 2016. године

С поштовањем,
Председник ЕК
др Милица Ковачевић Филиповић, профeсор