Навигација

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА (СТАРИ МАГИСТРИ)

Докторске академске студије

 

ВАЖНО

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА (СТАРИ МАГИСТРИ)

У складу са ставом 5 члана 1. Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, Службени гласник 87/2016 од  24. 10. 2016. утврђено је да студенти уписани у складу са прописима до ступања на снагу Закона о високом образовању:

  • на докторске студије, односно кандидати који су пријавили докторску дисертацију до ступања на снагу тог закона, имају право да заврше те студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, односно да стекну научни назив доктора наука, најкасније до краја школске 2017/18.године

Магистри који нису пријавили докторску дисертацију могу да упишу  III годину ДАС а.