Навигација

Отварање профила на платформи ОРЦИД

 

Poštovani nastavnici i saradnici Fakulteta,

Molim vas da podržite inicijativu Univerziteta u Beogradu vezanu za otvaranje profila na platformi ORCID.

Naime, Univerzitet u Beogradu želi da podstakne nastavnike, istraživače i saradnike, kao i studente doktorskih studija, da kreiraju uredan profil na platformi ORCID. ORCID (Open Researcher and Contributor ID) je međunarodno prepoznata i prihvaćena jedinstvena oznaka namenjena identifikaciji istraživača/autora.

Međunarodni izdavači časopisa sve češće zahtevaju ORCID kao neophodan uslov za prijavu rada za objavljivanje. Dodatno, Evropska komisija je najavila da će ovaj identifikator morati da ima svaki istraživač koji bude konkurisao u projektnom ciklusu FP9.

Računarski centar Univerziteta u Beogradu je pripremio nekoliko kratkih petominutnih video uputstava za kreiranja ORCID profila. Mala video škola za ORCID dostupna je na

https://media.rcub.bg.ac.rs/?p=5973

Namenjena je svima koji (još uvek) nemaju svoj ORCID, ali i onima koji ga imaju, a nisu sigurni da li je dovoljno funkcionalan.
 

S poštovanjem,
Danijela Kirovski