Навигација

ОБУЧАВАЊЕ ЗА РАД СА ИЗВОРИМА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

Едукације на факултету

 

Обавештавамо колеге да је Катедра за радиологију и радијациону хигијену, Факултета ветеринарске медицине, добила решење о овлашћењу за вршење послова из области заштите од јонизујућих зрачења и то:

ДОПУНСКО ОБУЧАВАЊЕ ЗА РАД СА ИЗВОРИМА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ВЕТЕРИНИ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИХ ЛИЦА И ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД  ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА, КАО И ПЕРИОДИЧНУ ОБНОВУ ЗНАЊА ЗА СВЕ НАВЕДЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ.

Све информације о курсевима можете добити на тел. 011/2685-291


Уплате за похађање курсева извршити на жиро рачун број:

сопствени приходи
840-1825666-41 са позивом на број 291
ПИБ 100266509
Бул. Ослобођења 18