Навигација

ОБУЧАВАЊЕ ЗА РАД СА ИЗВОРИМА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

Едукације на факултету

 

Обавештавамо вас да ће се тродневни курс из Допунског обучавање за рад са изворима јонизујућих зрачења у области ветеринарске медицине; Оспособљавања професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења и Оспособљавања лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења, одржати у периоду од 19. до 24.02.2020. године са почетком у 9 часова.

Дводневни курсеви из Периодичне обнове знања за професионално изложена лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења у ветеринарској рендгенској дијагностици и Периодичне обнове знања за лица одговорна за спровођење мера заштите од јонизујућег зрачења у ветеринарској рендгенској дијагностици, биће одржани 20. и 21.02.2020. године са почетком у 9 часова.

Настава ће се одржавати у просторијама Катедре за радиологију и радијациону хигијену Факултета ветеринарске мдицине у Београду.

Пријава на курс се врши путем телефона (011/2685 291).

За све додатне информације можете нас контактирати путем телефона или се можете информисати путем овог линка.