Навигација

IN MEMORIAM

Опште

 

Проф. др ВЛАДО ТЕОДОРОВИЋ

1962-2020

Универзитет у Београду и Факултет ветеринарске медицине, као и целокупна академска заједница, остали су без свог угледног и вољеног члана, редовног професора Влада Теодоровића, који нас је прерано напустио 13. децембра 2020. године.

Рођен је 1. априла 1962. године у Шапцу, где је завршио основну и средњу школу. Године 1981. уписао је Ветеринарски факултет у Београду, на коме је 1988. године дипломирао као најбољи студент генерације, а такође је више пута награђиван од стране Факултета и Универзитета за своје постигнуте резултате, био је стипендиста Српске Академије Наука и Уметности. На Факултету ветеринарске медицине одбранио је магистарску тезу, специјалистички рад и докторску дисертацију из области Хигијене и технологије намирница анималног порекла. Прошао је академски пут развоја од асистента приправника, асистента, доцента, ванредног професора до редовног универзитетског професора. Од 2004. био је продекан, а од 2012. године је на функцији декана Факултета ветеринарске медицине у Београду.

Током тридесет година научно-истраживачког рада, проф. др Владо Теодоровић оставио је неизбрисив траг у свету науке. Као аутор и коаутор објавио је више од 300 научно-стручних радова у водећим домаћим и иностраним научним часописима. Многи од радова презентовани су на престижним научним скуповима, а изузетно је значајан и његов допринос, са 17 објављених књига и уџбеничке литературе. Додељене су му многобројне плакете, повеље и захвалнице како у земљи, тако и у иностранству за сав допринос науци. Био је иницијатор и организатор великог броја домаћих и међународних семинара, симпозијума, конференција, конгреса и осталих научних и стручних скупова. Учествовао је у већем броју научно-истраживачких и стручних пројеката за Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

У наставном и педагошком раду показао је изузетне способности и залагање у несебичном преношењу знања и искуства генерацијама студената. Веома је допринео осавремењавању, јачању и подизању нивоа наставе и праксе на Факултету ветеринарске медицине.

Остаћемо ускраћени за људскост и доброту нашег професора Владе, који ће нам веома недостајати. Нека почива у миру. Вечна му слава и велико хвала!