Навигација

COVID НАСТАВА

Интегрисане академске студијеСпецијалистичке академске студијеДокторске академске студијеУже специјалистичке студијеИнфостуд


Потписи на Катедри за сточарство и генетику 

Обавештење за реуписане студенте шесте године на нови студијски програм (2021.)
изборни предмет Ветернарска делатност у органској сточарској производњи

Обавештења за студенте који треба да слушају предмет Лабораторијска пракса

План извођења наставе из Клиничке патологије и терапије социјалних животиња 1

План извођења наставе из Клиничке патологије и терапије социјалних животиња 3

Обавештење за студенте који су реуписани на студијски програм 2021

Обавештење за студенте за Изборну област
Клиничка патологија и терапија социјалних животиња 3

Изборни предмет ТРОПСКЕ БОЛЕСТИ

Узгој, патологија и терапија фармских животиња

Обавештење за студенте за Изборну област
Клиничка патологија и терапија социјалних животиња 1

Обавештење за студенте за предмете Болести живине (V година),
Болести паса и мачака (IV година) и Болести копитара

Предавања из изборних предмета на Катедри за сточарство и генетику

Обавештење за изборни предмет Отровне и лековите биљке Балкана

Обавештење о настави из Микробиологије са имунологијом (II година)

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА КОЈИ СЛУШАЈУ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
14I4I01 - ФАРМАКОГНОЗИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА КОЈИ СЛУШАЈУ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
20I1I01 - ВЕТЕРИНАРСКА ПРОФЕСИЈА И ДРУШТВО

ОБАВЕШТЕЊA СТУДЕНТИМА КОЈИ СЛУШАЈУ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ АКВАРИСТИКА

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА КОЈИ СЛУШАЈУ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
14И4И03 - ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

ОБАВЕШТЕЊA СТУДЕНТИМА КОЈИ СЛУШАЈУ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ РАДИОЕКОЛОГИЈА