Spisak studenata koji idu na teransku nastavu

u Lipovac (Aleksinac) - Uzgoj i nega pčela


 

Rezultati testa iz predmeta Uzgoj i nega pčela

polaganog 24. 04. 2015.

 

 

 

POZIV ZA VOLONTIRANJE U BEO ZOO VRTU

 


OBAVEŠTENJE- ODLAZAK U AZANJU 16.05.2015.

 

OBAVEŠTENJE-ODLAZAK U UB 23.05.2015.

 

  

BODOVANJE PRAKTIČNOG iz ZOOLOGIJE


 

 

KONSULTACIJE 


ZBIRKA ZADATAKA IZ GENETIKE - na stranici predmeta ZOOLOGIJA (na dnu strane)

 


 ZOOLOGIJA

(od autora: Doc. dr Jevrosima Stevanović, Prof. dr Zoran Stanimirović, Prof. dr Ninoslav Đelić)

PRINCIPI GENETIKE

(od autora: Prof. dr Ninoslav Đelić, Prof. dr Zoran Stanimirović)

MEDONOSNA PČELA

(od autora: Prof. dr Zoran Stanimirović, Prof. dr Bogosav Soldatović, Prof. dr Marijana Vučinić)

PRAKTIKUM IZ ZOOLOGIJE

(od autora: Prof. dr Zoran Stanimirović, Prof. dr Ninoslav Đelić)

REČNIK PČELARSTVA

(od autora: Prof. dr Zoran Stanimirović, Prof. dr Nevenka Bjelica, Doc. dr Jevrosima Stevanović)