Навигација

ispit Integrcije-DAS

O B A V E Š T E NJ E
 
Ispit iz predmeta INTEGRACIJE METABOLIZMA I FUNKCIJA,
na doktorskim studijama, održaće se 17.01.2012. od 9h.
(mogući su i drugi termini - po dogovoru)
 
 
07.12.2011                  Prof. dr Jelka Stevanović   i    Prof. dr Ivan Jovanović