Навигација

Konkurs za dodelu nagrada za najbolji naučno istraživački studentski rad

 
 
 
 
 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
 
К О Н К УР С 
занајбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2011. годину
 
         
          У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења, студентима основних академских студија, односно интегрисаних основних академских и мастер студија, као и студентима основних студија започетих по прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању, Универзитет у Београду сваке године додељује награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години.
Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу се подносити на конкурс.
Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је уредник проректор за науку и објављују се на интернет страници Универзитета.
          Рок за пријављивање радова на конкурс је 15. мај текуће године.
          У прилогу сваког рада доставља се запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а у којој су подаци о аутору рада и то: име и презиме, година студија, студијски програм, контакт адреса и телефон.
          Радови се достављају у штампаној и електронској форми - непотписани, са шифром и кратком стручном оценом факултета oдговорној особи на факултету_______________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Б е о г р а д
Студентски трг 1