Навигација

14Д2И13 - Радијациона хигијена

Спецификација предмета
НазивРадијациона хигијена
Акроним14Д2И13
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Бранислава Митровић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни
   Условуписан семестар у коме се слуша предмет
   Циљ предметаДа студентима пружи детаљно и шире знање о радиоактивној контаминацији животне средине, са посебним освртом на сточну храну, животиње и њихове производе.
   ИсходСтуденти треба да буду оспособљени да препоруче различите адсорбенте и укажу на друге заштитне мере у случају радиоактивне контаминације животиња; Треба да познају понашање биолошки значајних радионуклида у појединим карикама ланца исхране и да буду упознати сазаконским прописима о дозвољеним нивоима радиоактивне контаминације.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеМесто и улога радијационе хигијене у ветерини. Радијационо оптерећење и радијациони ризик људи из анималне производње: природна (примордијална) и вештачка (антропогена) радиоактивност. Нормирање толерантних нивоа контаминације животне средине и утицај природних и технолошких поступака на интезитет радијационог фактора. Могућности радиоактивне контаминације животне средине. Биолошки значајни радионуклиди и њихов токсиколошки значај у организму (ресорпција, трансфер, депозиција и елиминација). Природна и произведена радиоактивност намирница биљног и анималног порекла. Путеви и начини радиоактивне контаминације сточних хранива и комплетних смеша. Организација рада ветеринарске службе у условима повишене радиоаткивне контаминације и препоруке ветеринарима на терену. Примена различитих адсорбената у заштити домаћих и дивљих животиња у случају повишене природне и произведене радиоактивности. Организација рада у екстензивној и интензивној производњи. Фабрике сточне хране у случају појаве повишене радиоактивности. Начин рада у млекарама и кланицама, уз примену одговарајућих поступака прераде у случају повећане радиоактивности. Биоиндикатори и њихов значај у праћењу присуства природне и произведене радиоактивности. Модели прогнозе. Организација мониторинга и његов значај у давању препорука код максимално дозвољених концентрација радионуклида. Актуелни проблеми радијационе хигијене. Законски прописи у области јонизујућег зрачења
   Садржај практичне наставе/
   Литература
   1. Петровић Б, Ђурић Гордана, Драгановић Б, Радијациона хигијена анималне прозводње, Београд 1979
   2. Виторовић Гордана, Митровић Бранислава, Даковић Александра, Вићентијевић М, Улога амонијум хексацијаноферата и клиноптилолита у заштити животиња од алиментарне контаминације радиоцезијумом, Београд,
   3. Сарачевић Лејла, Ветеринарска радиобиологија са радијационом хигијеном, Сарајево, 1999,
   4. Виторовић Гордана, Митровић Бранислава, Синовец З, Андрић В, Практикум из радиобиологије и радијационе хигијене, Београд, 2007,
   5. IAEA, TECDOC-1616, Quantification of Radionuclide Transfer in Terrestrial and Freshwater Environments for Radiological Assessments, Wien, 2009.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеТеоријска настава: Power Point презентациј.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20