Навигација

14Д2И32 - Понашање и молекуларна екологија пчела

Спецификација предмета
НазивПонашање и молекуларна екологија пчела
Акроним14Д2И32
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Зоран Станимировић
 2. проф. др Јевросима Стевановић
 3. доц. др Урош Главинић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни
   Условуписан семестар у коме се слуша предмет
   Циљ предметаУпознавање са применом молекуларно-генетичких метода у проучавању екологије, понашања и заштите пчела.
   ИсходОспособљеност за примену молекуларно-генетичких метода у анализи понашања и екологије пчела и проучавању пчелињих патогена у функцији здравствене заштите и гајења пчела.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТеоријска настава: Генетичке анализе медоносне пчеле. Митохондријална и нуклеарна ДНК – процена генетичког диверзитета и заштита екотипова медоносне пчеле. Проток гена као индикатор миграторног пчеларења, комерцијалног гајења и интродукције матица. Молекуларна генетика у програмима гајења и селекције пчела на повећање отпорности на болести. Генетика понашања пчела. Коефицијент херитабилности хигијенског и неговатељског понашања ради супресије репродукције крпеља. Молекуларна карактеризација и типизација узрочника болести пчела и пчелињег легла.
   Садржај практичне наставеСамостални истраживачки рад: Изолација ДНК, амплификација конзервираних региона митохондријалне ДНК, амплификација микросателита нуклеарне ДНК (PCR, real-time PCR, RT-PRC, PCR-RFLP, LAMP), визуелизација резултата гел-електрофорезом и секвенционирањем и анализа добијених резултата у анализи генома и молекуларног диверзитета пчела. Молекуларна детекција и идентификација патогена и паразита пчела.
   Литература
   1. Станимировић З, Солдатовић Б, Вучинић М, 2000, Медоносна пчела-Биологија пчеле, Факултет ветеринарске медицине и Медицинска књига-Медицинске комуникације, Београд, 2000.
   2. Baker A (ed): Molecular Methods in Ecology, Blackwell Science, 2000.
   3. Hoy MA: Insect Molecular Genetics: An Introduction to Principles and Applications, 2nd ed. Academic Press/Elsevier, 2003.
   4. Behura SK: Molecular marker systems in insects: current trends and future avenues. Molecular Ecology 15 (11) 3087–3113, 2006.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеTеоријска настава: припрема семинарског рада, јавно излагање и критичка дискусија. Самостални истраживачки рад: извођење експеримента, анализа и дискусија резултата.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20