Навигација

14Д2И59 - Инфективне болести животиња

Спецификација предмета
НазивИнфективне болести животиња
Акроним14Д2И59
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Соња Радојичић
 2. проф. др Соња Обреновић
 3. проф. др Драган Бацић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаизборни
   Условуписан семестар у коме се слуша предмет
   Циљ предметаупoзнавање студената са епизоотиологијом, етиологијом, патогенезом, клиничком сликом, индексом контагиозности, обдукционим налазом, патохистолошким променама, дијагнозом, терапијом и профилаксом инфективних болести животиња, механизмима вируленције и патогености микроорганизама, диференцијална дијагностика значајних обољења, процена и анализа ризика, еколошки и други услови за ширење инфективних обољења, услови који могу да изазову измену вируленције, развој метода ефикасне контроле, сузбијања и искорењивања инфективних болести и биотероризам и појава нових болести
   Исходдефинисање основних епизоотиолошких детерминанти – познавање основних механизама промене вируленције и патогености микроорганизама – основних механизама одбране од инфекцијје, функционисање имуног система у току инфекције, имунопатогенезе и механизама оштећења ткива током инфекциеј- праћење појединих параметара од значаја за појављивање, кретање, контролу, сузбијање и искорењивање ензоотија и епизоотија, анализа епизоотиолошких података, просторно и временски дефинисање кретања инфективних болести (ензоотија и епизоотија), дефинисање основних принципа ванредних националних планова, оцена основних карактеристика дијагностичких тестова, дефинисање повезаности појава у епизоотиологији, формирање епизоотиолошких модела и схема здравља као и анализа ризика, методе контроле и заштите од епизоотија, биотероризам и заштита од биотероризма. Општи принципи, Заштита од специфичних инфективних обољења.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе1. Општа инфектологија, развојни пут инфектологије, значаја инфективних болести, епизоотиолошки аспекти, методе контроле и заштите од епизоотија, патогенеза инфективних болести, клиничке одлике инфективних болести, општи принципи дијагностике инфективних болести, процена значаја дијагностичких тестова и метода, процена разултата дијагностичких тестова профилакса (општа и специфична) инфективних болести мере контроле инфективних болести, искорењивање инфективних болести, анализа ризика, ботероризам. 2. Специјална инфектологија, инфективне болести значајне за већи број врста животиња (мултиспедијес), обољења чији су узрочници прикадници исте врсте или рода, инфективне болести говеда, инфективне болести оваца и коза, инфективне болести коња, инфективне болести свиња, инфективне болести птица, инфективне болести лагоморфа и некласификоване инфективне болести животиња.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Соња Радојичић, Мирослав Валчић и Босиљка Ђуричић: Инфективне болести животиња – специјални део. Боград, 2011
   2. Валчић М: Специјална епизоотиологија, ФВМ, Београд, 2004.
   3. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition 2008. www.oie.int
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   4
   Методе извођења наставеТеоријска настава, практичан рад,
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит30
   Практична настава25Усмени испит35
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари