Навигација

14И1И02 - Француски језик

Спецификација предмета
НазивФранцуски језик
Акроним14И1И02
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. Јелена Милошевић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни
   Услов
   Циљ предметаОспособљавање студената за споразумевање на француском језику у говору и писању са људима из франкофоних земаља, овладавање стручним терминима и разумевање стручних текстова.
   ИсходСтудент треба да уме да користи стручну литературу, да напише или преведе писмо, да користи основне језичке структуре и лексички фонд у свакодневном говору.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеВокални и консонантски систем француског језика, везивање и интонација, род и број именица, чланови, присвојни, показни и неодређени придеви, личне, повратне, показне, неодређене и односне заменице, род и број и компарација описних придева, основни и редни бројеви, презент, футур и перфекат одређених глагола, импертив, основни прилози за време, место и количину, све врсте негација и постављање питања.
   Садржај практичне наставеЧитање текстова везаних за научне области које се изучавају на Факултету, тражење задате информације у тексту, наслућивање значења реченице, излагање садржаја прочитаног текста, парафразирање прочитаног текста. Савладавање основних формула при сусрету и поздрављању, тражење и давање личних информација, захваљивање, изражавање: жеље, комплимената, жаљења, слагања и неслагања, оклевања, допадања, потребе, интересовања, супротсављања, страха, изненађења, забране, воље, сумње, позивање на састанак, прихватање и одбијање.
   Литература
   1. Француски за медицински, стоматолошки, фармацеутски, ветеринарски и дефектолошки факултет
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеАудио-визуелна метода, комуникативни приступ, традиционална метода.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања30Писмени испит30
   Практична наставаУсмени испит20
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари