Навигација

14И1И04 - Експериментална хемија

Спецификација предмета
НазивЕкспериментална хемија
Акроним14И1И04
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Сунчица Борозан
 2. проф. др Ирис Ђорђевић
 3. проф. др Милена Крстић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
   УсловУписан први семестар
   Циљ предметаИзучавање основних практичних принципа базне хемије, хемијске реактивности неорганских и малих органских молекула кроз виртуелне експерименте. Кроз симулиране експерименте у виртуелној лабораторији студент има могућност да сам истражује реактивност различитих супстанци, прати, уочава и оn line записује промене. Рад у виртуелној лабораторији не захтева никакво специфично предзнање из хемије а омогућава студенту да кроз интерактивни квиз планира експеримент у реалној лабораторији.
   ИсходСтудент треба да разуме низ основних принципа и метода на којима различити хемијски и биохемијски процеси почивају, који могу бити драгоцена помоћ у даљем учењу хемије, биохемије, физиологије, токсикологије, фармакологије.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУводне напомене потребне за рад у виртуелној лабораторији (2). Медицински важни елементи (1). Структура и примена неорганских једињења у ветеринарској медицини (3). Органометална једињења у живим системима (3). Механизми дејства токсичних агенаса у живим системима (3) Значај слободних радикала у ветеринарској медицини (3)
   Садржај практичне наставеУводне напомене, дискусија добијених резултата у виртуелној лабораторији и извођење реалног експеримента. Виртуелни експеримент са неорганским агенсима (3) Угљеник у акцији (3) Основна истраживања у хемији (3) Биолошки значај различитих хемијских супстанци (4) Хемијске особине, значај и улога неких неорганских јона у организму (4) Структура координативно ковалентне везе комплексних једињења која се користе у ветеринарској медицини (4) као и синтеза неких комплексних једињења у виртуелној лабораторији (4) Токсични елементи и једињења у животној средини (2) Одређивање активности појединих ензима антиоксидативне одбране (3) Семинарски радови ако буду предвиђени за поједине области.
   Литература
   1. PubChem, Entrez, 3D animations of other bases, scientific and professional journals in the library of the Faculty of Veterinary Medicine, the library of the Department for general predmete- chemistry, scientific and technical monographs The monograph, The importance of free radicals in veterinary medicine, Spruce Stevanovic and Sunčica Borozan (eds), Faculty of Veterinary Medicine, University of Belgrade, Scientific KMD, Belgrade, 2012
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   12
   Методе извођења наставеУводне напомене потребне за рад у виртуелној лабораторији, дискусија резултата добијених у виртуелној лабораторији и извођење реалног експеримента користећи постојеће анимације и интерактивни квиз. На крају курса сваки студент добија задатак базиран на стеченом знању у виртуелној лабораторији који треба самостално да реши.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит50
   Практична настава40Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари10