Навигација

14И1О01 - Медицинска хемија

Спецификација предмета
НазивМедицинска хемија
Акроним14И1О01
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Сунчица Борозан
 2. проф. др Ирис Ђорђевић
 3. проф. др Милена Крстић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан
   УсловУписан први семестар
   Циљ предметаСтицање знања и разумевање структура и особина једноставних и сложених молекула, упознавање хемијских реакција органских и неорганских једињења која су од пресудног значаја за одигравање процеса у ћелијама као и хемијске законитости и механизме који су основа тих процеса. Лабораторијске вежбе обезбеђују савладавање основне лабораторијске технике као и способност коришћења лабораторијских процедура
   ИсходСтудент треба да савлада и разуме структуре и ососбине једноставних и сложених молекула, хемијске реакције органских и неорганских једињења која су од пресудног значаја за одигравање процеса у ћелијама као и хемијске законитости и механизме који су основа тих процеса; да савлада основе лабораторијске технике (пипетирања, прављење раствора, мерење масе и pH); да зна да одради квалитативне и квантитативне хемијске анализе које су из области волуметрије.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеИнтра- и интер молекулске везе. Ковалентне и нековалентне интеракције у биомакромолекулима (1). Термодинамичке промене хемијских реакција у живим системима (2). Вода, водени раствори, структура биомолекула као последица интеракције са водом (2). Хемијске равнотеже у воденим растворима. Механизам дејства и капацитет пуфера (2). Структура органских молекула (1). Хидроксилни и тиолни деривати угљоводоника (2). Карбонилни деривати угљоводоника (2). Карбоксилне киселине и биолошки важне супституисане киселине (4). Амини (2). Деривати карбоксилних киселина (1). Угљени хидрати, стереохемија, реактивност (4). Прости и сложени липиди (3). Структура и особине аминокиселина, пептида и протеина (3). Коензими (1).
   Садржај практичне наставеКвалитативна хемијска анализа (10). Пуфери, индикатори и pH (2). Квалитативна хемијска анализа (8). Анализа органских једињења (4). Квалитативна анализа угљених хидрата и липида (4). Предиспитне вежбе (2).
   Литература
   1. Одабрана поглавља из Медицинске хемије, С. Борозан, Научна КМД, Београд, 2012 Практикум из Медицинске хемије са радном свеском и збирком задатака за студенте I године Факултета ветеринарске медицине, С. Борозан, М. Крстић, И. Ђорђевић, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Научна КМД, Београд, 2010
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (Power Point презентације), практичне вежбе се изводе индивидуално у експерименталној лабораторији.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања2Писмени испит45
   Практична настава10Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми40
   Семинари3