Навигација

14И1О01 - Медицинска хемија

Спецификација предмета
НазивМедицинска хемија
Акроним14И1О01
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. др Сунчица Борозан
 2. др Ирис Ђорђевић
 3. др Милена Крстић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан
   УсловУписан први семестар
   Циљ предметаСтицање знања и разумевање структура и особина једноставних и сложених молекула, упознавање хемијских реакција органских и неорганских једињења која су од пресудног значаја за одигравање процеса у ћелијама као и хемијске законитости и механизме који су основа тих процеса. Лабораторијске вежбе обезбеђују савладавање основне лабораторијске технике као и способност коришћења лабораторијских процедура
   ИсходСтудент треба да савлада и разуме структуре и ососбине једноставних и сложених молекула, хемијске реакције органских и неорганских једињења која су од пресудног значаја за одигравање процеса у ћелијама као и хемијске законитости и механизме који су основа тих процеса; да савлада основе лабораторијске технике (пипетирања, прављење раствора, мерење масе и pH); да зна да одради квалитативне и квантитативне хемијске анализе које су из области волуметрије.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеИнтра- и интер молекулске везе. Ковалентне и нековалентне интеракције у биомакромолекулима (1). Термодинамичке промене хемијских реакција у живим системима (2). Вода, водени раствори, структура биомолекула као последица интеракције са водом (2). Хемијске равнотеже у воденим растворима. Механизам дејства и капацитет пуфера (2). Структура органских молекула (1). Хидроксилни и тиолни деривати угљоводоника (2). Карбонилни деривати угљоводоника (2). Карбоксилне киселине и биолошки важне супституисане киселине (4). Амини (2). Деривати карбоксилних киселина (1). Угљени хидрати, стереохемија, реактивност (4). Прости и сложени липиди (3). Структура и особине аминокиселина, пептида и протеина (3). Коензими (1).
   Садржај практичне наставеКвалитативна хемијска анализа (10). Пуфери, индикатори и pH (2). Квалитативна хемијска анализа (8). Анализа органских једињења (4). Квалитативна анализа угљених хидрата и липида (4). Предиспитне вежбе (2).
   Литература
   1. Одабрана поглавља из Медицинске хемије, С. Борозан, Научна КМД, Београд, 2012 Практикум из Медицинске хемије са радном свеском и збирком задатака за студенте I године Факултета ветеринарске медицине, С. Борозан, М. Крстић, И. Ђорђевић, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Научна КМД, Београд, 2010
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (Power Point презентације), практичне вежбе се изводе индивидуално у експерименталној лабораторији.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања2Писмени испит45
   Практична настава10Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми40
   Семинари3