Навигација

14И2И03 - Биоклиматологија и биометеорологија

Спецификација предмета
НазивБиоклиматологија и биометеорологија
Акроним14И2И03
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Радислава Теодоровић
 2. проф. др Љиљана Јанковић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ1.0Статус предметаизборни
   УсловБиофизика, Понашање и добробит животиња, Зоологија
   Циљ предметаСтицање потребних знања која омогућавају ветеринару да климатске, микроклиматске и метеоролошке прилике доведе у везу са здрављем животиња, да коришћењем ових сазнања унапреди здравствено стање животиња, да их препозна као узрок болести или као чиниоце који погодују развоју болести чији су узрочници микроорганизми и паразити. Да уме да искористи стечена знања у спречавању неповољног деловања климатских, микроклиматских и метеоролошких чинилаца на здравље животиња и да повољно деловање микроклиматских чинилаца искористи за побољшање здравственог статуса животиња. Да оспособи ветеринаре да се активно укључе у програм заштите животне средине спречавањем промена микроклиматских, метеоролошких и климатских промена загађивачима из сточарске производње.
   ИсходСтудент треба да разуме на које све начине утичу климатски и метеоролошки чиниоци на здравље и продуктивност животиња. Да стечена знања примени у циљу спречавања негативног утицаја сточарске производња на локалне и глобалне климатске промене.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеЗначај биоклиматологије и биометеорологије за ветеринарску медицину и утицај на здравље и продуктивност животиња (5); Утицај климатских чинилаца на флору и фауну, на сточарску производњу, здравље и продуктивност животиња,на формирање микроклиматских параметара у сточарским објектима (5); Утицај сточарске производње на локалне и глобалне климатске промене (5).
   Садржај практичне наставе
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   10
   Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације, филмови).
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања20Писмени испит50
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми0
   Семинари30