Навигација

14И2И06 - Рибарство

Спецификација предмета
НазивРибарство
Акроним14И2И06
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Маја Марковић
 2. доц. др Ксенија Аксентијевић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. доц. др Ксенија Аксентијевић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
  Услов
  Циљ предметаДа кроз упознавање са типовима рибњака, размножавањем и експлоатацијом риба припреми студенте ветеринарске медицине за укључивање у здравствену заштиту риба.
  ИсходСтудент треба да зна типове рибњака, привредно значајне врсте риба, опрему и алат који се користe у рибарству, основе здравствене заштите риба, разуме грешке у гајењу риба које утичу на појаву обoљења и познаје тржиште и промет рибе као животне намирнице.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСтање рибарства код нас и свету (1); Хидробиологија (3); Систематика риба (2); Генетика и селекција риба (1); Аквакултура (1); Гајење риба у топловодним рибњацима (1); Гајење риба у хладноводним рибњацима (1); Кавезни систем гајења риба (1); Рибарство на отвореним водама (1); Исхрана риба (1); Проблеми загађења водене средине (1); Тржиште и промет рибе; Економика слатководног рибарства (1).
  Садржај практичне наставеОдређивање физичких особина воде (1); Анализа хемијских особина воде (1); Раст и темпо раста (1); Сакупљање хипофизе и хипофизирање (1); Размножавање значајних врста риба (1); Насељавање рибњака (1); Контролни риболов (1); Излов рибе (1); Рибарска опрема и алати (1); Вођење евиденције на рибњаку (1); Порибљавање отворених вода (1); Транспорт рибе (1); Спортски риболов (1); Здравствена заштита риба (1); Обилазак једног пастрмског или шаранског рибњака (1).
  Литература
  1. Ћирковић М., Јовановић Б., Малетин С.: Рибарсво, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2002
  2. Марковић З., Митровић-Тутунџић В.: Гајење риба, Задужбина Андрејевић, Београд, 2003
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације, филмови), практичне вежбе у вежбаоници Катедре за микробиологију и на рибњацима.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава10Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари20