Навигација

14И3О10 - Болести риба

Спецификација предмета
НазивБолести риба
Акроним14И3О10
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Маја Марковић
 2. доц. др Ксенија Аксентијевић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. доц. др Ксенија Аксентијевић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаобавезан
  Услов
  Циљ предметаДа студенти овладају знањем о технологији и начину узгоја слатководних и морских риба, најважнијим болестима риба, њиховој систематици, распрострањености, здравственом и економском значају, клиничким знацима инфекције, дијагностичким методама, превенцији и терапији односно да у практичном делу наставног процеса овладају техникама прегледа и дијагностиковања болести ових животиња.
  ИсходСтудент треба да зна етиологију и патогенезу обољења риба обухваћених програмом, како да постави дијагнозу, да одреди одговарајућу терапију, како да поступи у случају сумње на појаву заразних обољења, разуме механизме настанка болести, уме да уради клинички преглед и апликује лек на одговарајући начин.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеБолести риба и њихове карактеристике (1); Бактеријске болести риба (3); Вирусне болести риба (2); Гљивичне болести риба (1); Паразитске болести риба (4); Болести нејасне етиологије (1); Болести услед грешака у исхрани (1); Болести и тровања услед неповољних услова средине (1); Мере спречавања појаве и сузбијања заразних болести риба (1).
  Садржај практичне наставеШарански рибњаци (1), Пастрмски рибњаци (1), Анатомско-физиолошке особине риба (1), Економски значајне врсте слатководних риба (2), Економски значајне врсте морских риба (2), Вађење крви код риба, Обдукција риба (3), Узимање и слање материјала на лабораторијски преглед, Лабораторијска дијагностика (2), Примена лекова код риба (1), Здравствена заштита риба (1), Посета рибњаку (1).
  Литература
  1. Стојковић – Атанацковић Милица, Матејић Миланка: Болести риба, ракова и шкољки, Факултет Вветеринарске медицине, Универзитета у Београду, Београд 1989.
  2. Марковић, Аксентијевић, Практикум Болести риба, 2011
  3. Солдатовић Б., Зимоњић Д.: Биологија и гајење риба, Научна књига, Београд 1988
  4. OIE: Diagnostic manual for Aquatic Animal Diseases, 2006
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (Power Point презентације, филмови), практичне вежбе (узимања крви риба, прављење крвних размаза и микроскопирање, обдукција риба, узимање материјала за лабораторијски преглед, лабораторијска диојагностика) у вежбаоници Катедре за микробиологију и на рибњацима (узимање анамнестичких података, узорковање, писање пропратног акта).
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава10Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари