Навигација

14И5ИО02 - Узгој, патологија и терапија фармских животиња 1

Спецификација предмета
НазивУзгој, патологија и терапија фармских животиња 1
Акроним14И5ИО02
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Иван Вујанац
 2. проф. др Јован Бојковски
 3. доц. др Радиша Продановић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. проф. др Иван Вујанац
 2. проф. др Јован Бојковски
 3. доц. др Радиша Продановић
 4. ас. др Сретен Недић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни
  УсловУслов није потребан
  Циљ предметаУзгој, патологија и терапија фармских животиња има за циљ да кроз додатно теоријско образовање и далеко већи обим практичног рада, студенте припреми за ефикасније и непосредније укључивање у клиничку праксу. Студенте, кроз обавезну теоријску и практичну наставу на основним студијима, практичну наставу из изборне области, клиничке вежбе и летњу праксу треба оспособити за самосталан рад из клиничке патологије и терапије фармских животиња (живина, свиње и говеда).
  ИсходУзгој, патологија и терапија фармских животиња је обавезна изборна област за коју се студенти опредељују према сопственом избору приликом уписа у седми семестар и наставу похађају, према унапред утврђеном плану, све до краја десетог семестра. Након одслушане наставе из ове области студенти полажу завршни испит и бране свој дипломски рад пред комисијом коју сачињавају професори из обавезних предмета. Студенти треба да познају: поремећаје у понашању фармских животиња, менаџмент у ветеринарској пракси, зоотехничке принципе који се примењују код фармских животиња, клиничку исхрану фармских животиња, фармакотерапију, репродукцију и болести фармских животиња.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеТБ1. Поремећаји у понашању фармских животиња (15). ТБ2. Менаџмент ветеринарске праксе (15). ТБ3. Зоохигијена фармских животиња (15): Зоохигијена у живинарству; Зоохигијена у свињарству; Зоохигијена у говедарству; ТБ4. Клиничка исхрана фармских животиња (15): Клиничка исхрана живине; Клиничка исхрана свиња; Клиничка исхрана говеда; ТБ5. Болести живине (15).
  Садржај практичне наставеПрактична настава се изводи на појединим Катедрама Факултета ветеринарске медицине укључених у наставу и у наставним базама изван факултета (фарме живине, свиња и говеда).ТБ1. Поремећаји у понашању фармских животиња (15): Практични приказ и анализа узрока промена и поремећаја у понашању фармских животиња, превентиве и корекције промена и поремећаја понашања фармских животиња. ТБ2. Менаџмент ветеринарске праксе (15): Примена финансијског менаџмента у раду ветеринарске праксе. ТБ3. Зоохигијена фармских животиња (30):Практични приказ хигијенских и технолошко-техничких мера у фармским условима. ТБ4. Клиничка исхрана фармских животиња (30): Клиничка исхрана живине, свиња и преживара - практични приказ случајева. ТБ5. Болести живине (30): практични приказ случајева.
  Литература
  1. Брана Раденковић- Дамњановић, 2004, Практикум из зоохигијене – уџбеник, Факултет ветеринарске медицине, стр. 225.
  2. Aсaj A.: Хигиjeнa нa фaрми и у oкoлишу, Meдицинскa нaклaдa, Зaгрeб 2003.
  3. Брана Раденковић-Дамњановић, Радислава Теодоровић,: Зоохигијена; ауторизована предавања стр. 207., 2007.
  4. Вучинић Маријана: Понашање, добробит и заштита животиња. Универзитетски уџебеник, ВКС, страна 388. 2004
  5. Вучинић, Маријана: Патолошки поремећаји понашања фармских животиња. Ауторизована скрипта, страна 147. 2007.
  6. Матејић и Кнежевић: Болести пернате живине; Палић, Раић, Николић: Болести живине и поремећаји исхране.
  7. Радмила Ресановић, Тодор Палић, Зоран Рашић, Зора Николић и Љубомир Симоновић: Болести кавезних птица, Факултет ветеринарске медицине, Београд 2009.
  8. Тешић М.: Менаџмент ветеринарске праксе, Факултет ветеринарске медицине, Београд 2007.
  9. Шевковић Н., Прибићевић С., Рајић Л: Исхрана домаћих животиња, Научна књига, Београд, 1986.
  10. Шефер, Д., Синовец З., 2008: Опста Исхрана
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеНастава ће бити организована у предаваоницама на Катедрама факултета, кроз низ кохерентних тематских блокова (ТБ) организованих кроз (више)недељно трајање. Теоријска настава се базира на предавањима уз обилно коришћење илустрованог и интерактивног материјала, као и архивиране медицинске документације факултетских клиника. Практична настава се одржава на клиникама са посебним нагласком на непосредно учешће студената у свим аспектима текућег клиничког рада, уз надзор и усмеравање од стране наставника.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит30
  Практична настава50Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари