Навигација

14И5О04 - Инфективне болести животиња

Спецификација предмета
НазивИнфективне болести животиња
Акроним14И5О04
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Соња Радојичић
 2. проф. др Драган Бацић
 3. проф. др Соња Обреновић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. ас. др Наташа Стевић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ10.5Статус предметаобавезан
  Условуписанодговарајући семестар
  Циљ предметаУпознавање са општим принципима инфектологије и епизоотиологије као и специфичним карактеристикама појединих инфективних обољења животиња. Упознавање карактеристика инфективних чинилаца и вештина неопходних за самосталан и безбедан рад са инфективним агенсима на терену и лабораторији.
  ИсходСтудент треба да зна етиологију, епизоотиологију, патогенезу, клиничку слику, патоморфолошке промене болести обухваћених програмом, да зна и уме да узоркује материјал неопходан за дијагностику, да зна да постави објективну сумњу на инфективну болест, а посебно оне заразне болести које угрожавају целу земљу или су из групе зооноза. Студент такође треба да разуме процедуру пријаве зараза, познаје диференцијалну дијагнозу, терапију, профилаксу као и мере контроле појединих заразних болести.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОпшта инфектологија, основе епизоотиологије, мере контроле инфективних болести, методе заштите од епизоотија , формирање епизоотиолошких модела и схема здравља , анализа ризика биотероризам, . Болести бактеријске етиологије (болести изазване Clostridia spp , Salmonella spp , Brucella spp, Mycoplasma spp, антракс, сакагија, мелиоидоза и улцерозни лимфангитис , афричка сакагија (1), пастерелоза (1), дурина, лептоспироза, борелиоза (2), пситакоза (1), туларемија (1), листериоза (1), Q грозница (1), црвени ветар (2), заразни метритис кобила (1). Болести вирусне етиологије: болести изазване: Poxviridama (5), Pikornaviridama (3) Reoviridama (3), Herpesviridama (5), Flaviviridama (5) Bunyaviridama (3), Retroviridama (2) Paramixoviridama (4), Rhabdoviridama (3), Arteriviridama (2) Coronaviridama (1), Ortomyhoviridama (4), Аsfarviridama (1), Caliciviridama (1) Parvoviridama (1), болести изазване прионима-трансмисибилне енцефалопатије (2).
  Садржај практичне наставеУзорковање, паковање и слање материјала на лабораторијско испитивање (2), начини апликације материјала лабораторијским животињама (2), серолошки тестови (2), пропратни акт, епизоотиолошки дневник (3), антракс (4), црвени ветар (3), пастерелоза (1), бруцелоза (4), салмонелозе (3), кокошији тифус (1), лептоспироза (2), борелиоза (1), дурина (1), малеус (4), беснило (4), МА (2), ККС (1), АКП (4), богиње (4), СИШ (2), титрација комплемента (2), РВK (4), процена резултата дијагностичких тестова (4).
  Литература
  1. Соња Радојичић, Мирослав Валчић и Босиљка Ђуричић: Инфективне болести животиња – специјални део. Боград, 2011
  2. Валчић М: Специјална епизоотиологија, ФВМ, Београд, 2004
  3. Пањевић Ђ: Општа заразе, Ветеринарски факултет, Београд, 1986
  4. 4. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition 2008. www.oie.int
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  64
  Методе извођења наставетеоретски и практично
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава10Усмени испит70
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари