Навигација

14И5О07 - Радиобиологија са радијационом хигијеном

Спецификација предмета
НазивРадиобиологија са радијационом хигијеном
Акроним14И5О07
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Бранислава Митровић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ2.5Статус предметаобавезан
   УсловНема
   Циљ предметаУпознавање са ризиком услед излагања јонизујућем зрачењу и изучавање радиоактивне контаминације ланца исхране, како би се на основу законских прописа донеле препоруке о смањењу радиоактивности у храни за животиње и намирницама биљног и анималног порекла.
   ИсходСтудент треба да зна: шта је радијациони ризика, радиолошка реакција и факторе који утичу на степен радијационих повреда и да препозна радијациону болест, миграцију биолошки значајних радионуклида ланцу исхране, да препоручи одговарајуће поступаке заштите животиња, организује рад у млекарама и кланицама, да примени законске прописе који регулишу дозвољене нивое радиоактивне контаминације.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУлога радиобиологије и радијационе хигијене у ветерини (1). Радијационо оптерећење биолошких популација-примордијална и антропогена радиоактивност (2). Радиоактивна контаминација биосфере(1). Радијационе величине (1). Радиолошке реакције (1). Биолошко дејство јонизујућег зрачења (2). Радиопатологија (4). Организација рада ветеринара и мере заштите на радиоактивно контаминираном подручју (2). Радијациони мониторинг-законски прописи (1).
   Садржај практичне наставеДетекција јонизујућег зрачења КОМО-ТМ (8). Одређивање масене запреминске и масене површинске радиоактивне контаминације СВИТ-10 (6). Мерачи радиоактивне контаминације МРК-2, РКСБ-104 (2). Гамаспектрометрија (2). Организација исхране домаћих животиња у акциденталним условима (10). Рад у прехрамбеној технологији у ванредним условима (2).
   Литература
   1. Виторовић Гордана, Митровић Бранислава, Синовец З, Андрић В: Практикум из радиобиологије и радијационе хигијене, ФВМ, Београд, 2007.
   2. Петровић Б, Ћурић Гордана, Драгановић Б: Радијациона хигијена анималне производње, Ветеринарски факултет, Београд, 1979.
   3. Сарачевић Лејла: Ветеринарска радиобиологија са радијационом хигијеном, Ветеринарски факултет, Сарајево, 1999.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   12
   Методе извођења наставеТеориска настава са интерактивним учењем, уз примену аудиовизуелних метода (PowerPoint презентације). Практичне вежбе изводе се на инструментима - индивидуално, демонстрационо на гамаспектометру и ради се анализа оброка за исхрану животиња са бројчаним вредностима за радиоактивно контаминирану храну.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања5Писмени испит30
   Практична настава15Усмени испит30
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари