Навигација

Јавне одбране

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Пробиотици, пребиотици и функционалне стартер културе

Место одбране

Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла

Датум и време одбране

6.12. 2018., 13 часова

Име и Презиме кандидата

Иван Тешић

Чланови Комисије

1. др Снежана Булајић, ванредни професор

2. др Радослава Савић Радовановић, доцент

3. др Драган Василев, ванредни професор

Приступ слободан

 

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Испитивање ефикасности фитогених адитива у контроли дизентерије свиња уз праћење производних резултата

одлученe прасади природно инфициране

бактеријом Brachyspira hyodysenteriae

Место одбране

Предаваоница Катедре за Хигијену и технологију намирница анималног порекла,

Факултет ветеринарске медицине, Београд

Датум и време одбране

07. 12. 2018. год. у 12 ч

Име и Презиме кандидата

Никола Делић

Чланови Комисије

Др Јевросима Стевановић, ван. проф. (ментор)

Факултет ветеринарске медицине

Универзитета у Београду

Др Божидар Савић, ван. проф. (ментор)

Департман за ветеринарску медицину

Пољопривредни факултет

Универзитет у Новом Саду

Др Зоран Станимировић, ред. проф.

Факултет ветеринарске медицине

Универзитета у Београду

Др Бранко Петрујкић, доцент

Факултет ветеринарске медицине

Универзитета у Београду

Др Невенка Алексић, ред. проф.

Факултет ветеринарске медицине

Универзитета у Београду

Приступ слободан