Навигација

Јавне одбране

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Утицај пероралне апликације хрома на ендокрини и метаболички статус крава холштајн расе“

Место одбране

Предаваоница Катедре за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавање

Датум и време одбране

18.јун.2018. у 13h

Име и Презиме кандидата

Марија М. Пантелић

Чланови Комисије

Др Данијела Кировски, редовни професор- ментор
Др Горан Корићанац, научни саветник- ментор
Др Иван Вујанац, ванредни професор
Др Радиша Продановић, доцент
Др Сања Врањеш-Ђурић, научни саветник

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Инфекције паса изазване псећим парвовирусом

Место одбране

Сала за предавања на Катедри за Микробилогију ФВМ

Датум и време одбране

21.06.2018. године у 11 часова

Име и Презиме кандидата

Сара Шокчанић

Чланови Комисије

Др Јаков Нишавић, ван.проф., др Марина Радојичић, ван.проф., др Драгиша Траиловић, ред.проф.

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

имунски одговор кока носиља у одгоју након примене рекомбинантне векторске и живих модификованих вакцина против инфективне бурзалне болести

Место одбране

Предаваоница катедре за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи.

Датум и време одбране

29.06.2018. у 13 часова.

Име и Презиме кандидата

Мирољуб Д. Дачић

Чланови Комисије

Проф. др Радмила Ресановић, редовни професор, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду, Катедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи

Проф.др Мирослав Валчић, редовни професор, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду, Катедра за заразне болести животиња и болести пчела

Др Маја Велхнер, научни саветник, Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“

Проф.др Милорад Мириловић, ванредни професор, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду, Катедра за економику и статистику

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УТИЦАЈ АПСОРБОВАНЕ ДОЗЕ ЗРАЧЕЊА НА СТЕПЕН ОКСИДАТИВНОГ СТРЕСА У ОРГАНИМА КУНИЋА НАКОН КОМПЈУТЕРИЗОВАНЕ ТОМОГРАФИЈЕ ОБАВЉЕНЕ УПОТРЕБОМ РАЗЛИЧИТИХ ПАРАМЕТАРА СНИМАЊА

Место одбране

Предаваоница Катедре за патолошку морфологију

Датум и време одбране

3. јули 2018. године у 11 часова

Име и Презиме кандидата

Марко Б. Митровић

Чланови Комисије

Др Мирјана Лазаревић Мацановић, ванредни професор - ментор
Др Зорана Орешчанин Душић, виши научни сарадник - ментор
Др Никола Крстић, редовни професор
Др Душко Благојевић, научни саветник
Др Оливера Цирај Бјелац, научни саветник, редовни професор

Приступ слободан