Навигација

Јавне одбране

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

ISHRANA PRASADI NAKON ZALUČENJA

Место одбране

PREDAVAONICA KATEDRE ZA ISHRANU I BOTANIKU

Датум и време одбране

12.07.2018 U 10:00h

Име и Презиме кандидата

Đorđe Stanić

Чланови Комисије

Dr Stamen Radulović
Dr Branko Petrujkić
Dr Ivan Vujanac

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

"Примена кожних калемова"

Место одбране

Предаваоница: ``Проф.др Јован Димић`` , Катедра за хирургију, ортопедију и офталмологију

Датум и време одбране

12.07.2018. у 11:00часова

Име и Презиме кандидата

Марко Шмитран

Чланови Комисије

Доц. др Милан Хаџи Милић

Проф. др.Вера Савић

Доц. др Бранислава Митровић

Приступ слободан

 

 

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Утицај додавања неорганског фосфора различитог порекла у исхрани бројлера на производне резултате и степен минерализације коштаног система

Место одбране

Катедра за Исхрану и ботанику Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду

Датум и време одбране

12.07.2018. у 12.00

Име и Презиме кандидата

Марија С.Павловић

Чланови Комисије

Др Радмила Марковић,
Др Драган Шефер

Др Никола Крстић
Др Милан Ж. Балтић
Др Ксенија Нешић

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Идентификација и молекуларна карактеризација херпесвируса коња

Место одбране

Катедра за Микробиологију Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду

Датум и време одбране

13.07.2018. 1000 h

Име и Презиме кандидата

Андреа Радаљ

Чланови Комисије

1. Др Ненад Милић, редовни професор, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

2. Др Јаков Нишавић, ванредни професор, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

3. Др Дејан Крњаић, редовни професор, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

4. Др Мирослав Валчић, редовни професор, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

5. Др Тања Јовановић, редовни професор, Медицински факултет Универзитета у Београду

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

РАДИЈАЦИОНИ СИНДРОМ СВИЊА

Место одбране

Катедра за радиологију и радијациону хигијену

Датум и време одбране

13.07.2018. у 10 часова

Име и Презиме кандидата

Вељко Синђелић

Чланови Комисије

  1. др Бранислава Митровић

  2. др Иван Вујанац

  3. др Јован Бојковски

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

УРОЂЕНЕ И НАСЛЕДНЕ БОЛЕСТИ КОЊА

Место одбране

Катедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи

Датум и време одбране

13.07.2018. у 12.00 часова

Име и Презиме кандидата

Тања Милиновић

Чланови Комисије

Проф. др Драгиша Траиловић

Доц. др Предраг Степановић

   Доц. др Стефан Ђоковић

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

квалитет и безбедност куваних кобасица

Место одбране

Мала предаваоница Катедре за хигијену и технологију намирница анималног порекла

Датум и време одбране

13.07.2018. године у 12 часова

Име и Презиме кандидата

Игор Крњаић

Чланови Комисије

Проф. др Драган Василев, Доц. др Силвана Стајковић, Проф. др Неђељко Карабасил

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

резистенција на тетрациклин бактерија млечне киселине изолованих из традиционалних сирева србије

Место одбране

Предаваоница Катедре за хигијену и технологију намирница анималног порекла

Датум и време одбране

13.07.2018. у 13 часова

Име и Презиме кандидата

Тијана Ледина

Чланови Комисије

1.Др Снежана Булајић, ванредни професор
2. Др Вера Катић, редовни професор у пензији
3. Др Дејан Крњаић, редовни професор
4. Др Ирена Здовц, ванредни професор
5. Др Јелена Миочиновић, ванредни професор

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Клиничко-епизоотиолошко испитивање пироплазмозе коња на простору централног Балкана и њен утицај на оштећење ДНК домаћина

Место одбране

Предаваоница Катедре за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи

Датум и време одбране

16.07.2018. године у 12 часова

Име и Презиме кандидата

Дарко Давитков

Чланови Комисије

Др Јевросима Стевановић, ванредни професор
Др Вања Крстић, редовни професор
Др Зоран Станимировић
, редовни професор
Др
Сунчица Борозан, редовни професор
Др
Миланко Шеклер, виши научни сарадник

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Узимање сперме бикова

Место одбране

Катедра за породиљство, стерилитет и в.о.

Датум и време одбране

16. 07. 2018. у 12 часова

Име и Презиме кандидата

Милан Јеремић

Чланови Комисије

  1. Проф. др Слободанка Вакањац

  2. Доц. др Владимир Магаш

  3. Проф. др Јован Бојковски

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА
 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Značaj selena u ishrani kod životinja u reprodukciji

Место одбране

Katedra za Ishranu i botaniku

Датум и време одбране

17.07.2018. u 12 sati

 Име и Презиме кандидата

Jovanka N.Milićević

Чланови Комисије

Prof.dr Radmila Marković
Prof.dr Vanja Krstić
Doc.dr Milena Krstić

Приступ слободан

 

 

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Диспротеинемија и дислипопротеинемија током одговора акутне фазе код паса природно инфицираних са Babesia canis

Место одбране

Предаваоница зa докторске студије, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

Датум и време одбране

18.07.2018. 12:00

Име и Презиме кандидата

Зорана Милановић

Чланови Комисије

Професор, др Милица Ковачевић Филиповић

Професор, др Петар Ивановски

Доцент, др Светлана Милановић

Научни сарадник, др Анђело Белетић

Приступ слободан