Навигација

Јавне одбране

 

НАПОМЕНА:

због актуелне епидемиолошке ситуације, број присутних на појединачној одбрани је ограничен на 10

 

 

 

 

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

АЦИДО-БАЗНИ СТАТУС, БАЛАНС ЕЛЕКТРОЛИТА И ОКСИДАТИВНИ СТАТУС КОД ВИСОКОМЛЕЧНИХ КРАВА У РАЗЛИЧИТИМ ФАЗАМА ПРОИЗВОДНО-РЕПРОДУКТИВНОГ ЦИКЛУСА

Место одбране

Предаваоница Катедре за физиологију и биохемију

Датум и време одбране

22. септембар 2020. године у 13 часова

Име и Презиме кандидата

Душан Бошњаковић

Чланови Комисије

Др Милица Стојић, доцент, ментор

Др Милоје Ђурић, доцент

Др Радиша Продановић, доцент

 

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Протоколи за индукцију еструса код куја

Место одбране

Катедра за породиљство, стерилитет и В.О.

Датум и време одбране

  23. 09. 2020. у 13 часова

Име и Презиме кандидата

Филип Ђорић

Чланови Комисије

Доц. др Милан Малетић

Проф. др Владимир Магаш

Доц. др Милоје Ђурић