Навигација

Јавне одбране

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Етиологија и патогенеза замашћења јетре

Место одбране

Катедра за породиљство, стерилите и вештачко осемељаваље

Датум и време одбране

 14.02.2018. у 12 часова

Име и Презиме кандидата

Немаља Буљбашић

Чланови Комисије

 Проф др Иван Вујанац, доц др Радиша  Продановић,
 доц др Владимир Магаш

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

ЗНАЧАЈ ЕИКОСАНОИДА У РЕПРОДУКЦИЈИ  

Место одбране

Предаваоница Катедре за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавање

Датум и време одбране

14.02.2018. у 13.00 часова

Име и Презиме кандидата

Марко Ђорић

Чланови Комисије

Проф. др Славољуб Јовић
Проф. др Слободанка Вакањац
Доц. др Владимир Магаш

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Акутни радијациони синдром паса

Место одбране

Катедра за радиологију и радијациону хигијену

Датум и време одбране

14.02.2018. у 14 часова

Име и Презиме кандидата

Дејан Смиљанић

Чланови Комисије

  1. др Бранислава Митровић, доцент
  2. др Драгиша Траиловић, професор
  3. др Никола Крстић, професор

Приступ слободан