Навигација

Јавне одбране

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Утицај различитих антимикробних препарата и адитива на експресију гена значајних за имунитет, оксидативни стрес и преживљавање пчела Apis mellifera инфицираних микроспоридијом

Nosema ceranae

Место одбране

Сала Катедре за биологију и Катедре за хистологију Факултет ветеринарске медицине Унверзитета у Београду, Булевар ослобођења 18, Београд

Датум и време одбране

25. 10. 2019. године у 12 часова

Име и Презиме кандидата

Урош М. Главинић

Чланови Комисије

Др Зоран Станимировић, редовни професор

Др Тамаш Петровић, научни саветник

Др Јевросима Стевановић, ванредни професор

Др Душан Мишић, ванредни професор

Др Мирослав Валчић, редовни професор

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

АНАЛИЗА МОРФОЛОШКИХ ПРОМЕНА, ЕКСПРЕСИЈЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВИРУСНОГ АНТИГЕНА У МОЗГУ ЛИСИЦА ПРИРОДНО ИНФИЦИРАНИХ ВИРУСОМ ШТЕНЕЋАКА

Место одбране

Предаваоница Катедре за патолошку морфологију Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду, Булевар ослобођења 18, Београд

Датум и време одбране

25.10.2019. године у 13 часова

Име и Презиме кандидата

Милан Р. Аничић

Чланови Комисије

Др Дарко Маринковић, ванредни професор

Др Сања Алексић-Ковачевић, редовни професор

Др Соња Радојичић, редовни професор

Др Слађан Нешић, доцент

Др Никола Васковић, научни сарадник

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Испитивање параметара ефикасности репродукције високомлечних крава након синхронизације еструса и стимулације лутеалне функције

Место одбране

Катедра за породиљство, стерилитет и в.о., Факултет ветеринарске медицине, Београд, Бул. Ослобођења 18

Датум и време одбране

26.11.2019; 13сати

Име и Презиме кандидата

Адам Шулубурић

Чланови Комисије

др Драган Гвоздић, ред.проф. – ментор

Факултет ветеринарске медицине

др Слободанка Вакањац, ред.проф.

Факултет ветеринарске медицине

др Милош Павловић, ван.проф.

Факултет ветеринарске медицине

др Александар Божић, ред. проф.

Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Патоморфолошка, МИКОЛОШКА И МОЛЕКУЛАРНА ИСПИТИВАЊА ОРГАНА ЋУРИЋА РАЗЛИЧИТОГ ИМУНОЛОШКОГ СТАТУСА НАКОН ВЕШТАЧКЕ ИНФЕКЦИЈЕ СПОРАМА aSPERGIlLUS FUMIGATUS

Место одбране

ФВМ, Катедра за патолошку морфологију

Датум и време одбране

28.10. у 12 сати

Име и Презиме кандидата

Немања Јездимировић, дипл. вет

Чланови Комисије

Др Милијан Јовановић, редовни проф. у пензији

Др Дејан Крњаић, редовни професор ФВМ

Др Бранислав Курељушић, виши научни сарадник НИВ Србије

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

PRIMENA SEROLOŠKIH METODA, MULTIPLEKS LANČANE REAKCIJE POLIMERAZE I SEKVENCIRANJA GENA ZA 16S RIBOZOMALNU RNK U IDENTIFIKACIJI SEROVARIJETETA VRSTE Salmonella enterica PODVRSTE enterica

Место одбране

Sala za predavanja Katedre za mikrobiologiju FVM

Датум и време одбране

Ponedeljak, 28.X 2019.godine u 14 h

Име и Презиме кандидата

Ferenc Kiškarolj

Чланови Комисије

prof. dr Dušan Mišić-mentor; dr Lidija šenerović viši naučni saradnik Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu-mentor; prof. dr Sonja Radojičić; prof. dr Marina Radojičić; dr Dubravka Milanov viši naučni saradnik, Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“, Novi Sad

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Испитивање утицаја додавања средњеланчаних масних киселина на здравствено стање, производне резултате и квалитет меса бројлера

Место одбране

Катедра за исхрану и ботанику, ФВМ Београд

Датум и време одбране

30.10.2019. у 11.00

Име и Презиме кандидата

Бранислав М.Балтић

Чланови Комисије

др Радмила Марковић, редовни професор

др Драган Шефер, редовни професор

др Анита Радовановић, редовни професор

др Љиљана Јанковић, ванредни професор

  др Весна Ђорђевић, научни саветник

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Оксидативни стрес код товних пилића инфицираних врстама паразита рода Eimeria након примене кокцидиостатика

Место одбране

Катедра за паразитологију, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

Датум и време одбране

01.11.2019. у 12 часова

Име и Презиме кандидата

Марко Пајић

Чланови Комисије

Проф. др Невенка Алексић

Др Милена Радаковић

Проф. др Зоран Станимировић

Др Душица Остојић Андрић

Др Владимир Полачек

Приступ слободан