Навигација

Јавне одбране

 

НАПОМЕНА:

због актуелне епидемиолошке ситуације, број посетилаца на појединачној одбрани је ограничен на 10

 

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Микробиолошка анализа полупроизвода од меса

Место одбране

Катедра за хигијену и технологију намирница

Датум и време одбране

17.07.2020. у 12 часова

Име и Презиме кандидата

Исидора Прошић

Чланови Комисије

Неђељко Карабасил, Мирјана Димитријевић и Драган Василев

 

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

ПРИМЕНА ХИСТОЛОШКИХ И ХИСТОХЕМИЈСКИХ МЕТОДА У АНАЛИЗИ САСТАВА КУЛЕНА

Место одбране

Катедра за хистологију и ембриологију

Датум и време одбране

петак, 17.07.2020. у 12 часова

Име и Презиме кандидата

Владимир Гајдов

Чланови Комисије

доц. др Иван Милошевић, проф. др Анита Радовановић, доц. др Силвана Стајковић