Навигација

Програм студија

Студије на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду су акредитоване интегрисане студје које трају 6 година (http://www.vet.bg.ac.rs/sr/studije/integrisane-akademske-studije).

По дипломирањум стиче се титула доктор ветеринарске медицине (др вет. мед.), популарно - ветеринар.

Претклинички предмети – прва, друга и трећа година

Током прве две године студенти уче анатомију и хистологију здравих животиња, као и биохемијске процесе и функције појединих ткива и органа и организма као целине. Осим тога упознају бактерије, вирусе и паразите који изазивају болести животиња.

Током треће године, студенти уче промене које настају на органима и ткивима код оболелих животиња, као и опште и специфичне механизме настанка болести. Практично раде обдукцију и преглед различитих ткива и телесних течности, а све у циљу дијагностике болести. Осим тога, студенти се упознају са хигијеном смештаја и негом домаћих животиња, као и са применом превентивних мера које су значајне за спречавање појаве болести али и са врстама лекова и начином њиховог дејства. На трећој години се практично учи општи клинички преглед животиња који чини базу клиничког рада у ветеринарској медицини.

Клинички предмети (четврта, пета и шеста година)

У оквиру клиничких предмета учи се комплетна дијагностика и терапија различитих болести кућних љубимаца и фармских животиња. Посебну важност има изучавање заразних болести. Многе заразне болести су заједничке животињама и људима, односно директно угрожавају здравље људи, те је одговорност ветеринара у дијагностици и спречавању ширења тих болести посебно велика.

Заједнички рад са наставницима и сарадницима факултета током лечења пацијената на клиникама факултета и на терену, у условима који представљају нашу стварност, омогућава студентима да споје теоретска знања са практичним вештинама, као и да науче да преузимају одговорност за свој будући професионални ангажман.

На петој години студија, студенти се могу определити за једну од изборних области које им омогућавају усмеравање у будућем професионалном ангажману. Изборне области су следеће 1) клиничка патологија и терапија социјалних животиња, 2) узгој, патологија и терапија фармских животиња, 3) превентивна ветеринарска медицина и 4) хигијена и технологија намирница анималног порекла. Из одабране изборне области студенти раде и бране дипломски рад.

  1. Клиничка патологија и терапија социјалних животиња се односи на учење вештина везаних за заштиту здравља паса, мачака и других кућних љубимаца, као и спортских коња и коња намењених рекреацији. Студенти који се определе за ову област током две године раде са пацијентима, првенствено у амбулантама факултета, стичу практична знања и вештине које су им неопходне за самосталан рад у клиничкој пракси.
  2. У оквиру изборне области Узгој, патологија и терапија фармских животиња, односно говеда, оваца, коза, свиња и живине, студенти изучавају како поремећаје здравља појединачних грла, тако и здравље стада или јата као целине.
  3. Изборна област Превентивна ветеринарска медицина пружа сазнања о хигијени смештаја и нези домаћих животиња у различитим типовима газдинстава, а посебно у органској производњи и очувању аутохтоних раса.
  4. На изборној области Хигијена и технологија намирница, студенти се ближе упознају са производњом и прерадом меса и млека, интегрисаним системима контроле, хигијеном како производње меса и производа од меса, тако и млека и производа од млека, као и осталих намирница анималног порекла (нпр. јаја и меда), анализом хране, квалитетом и нутритивном вредношћу хране и такозваном функционалном храном.