Navigacija

Izborno veće

Napomena: Članovima Izbornog veća šifra za sednicu će biti dostavljena blagovremeno,
                    a ukoliko ne dobijete ili nemate šifru za otvaranje dokumenata, članovi veća se mogu javiti na
                    e-mail adresu: arhivafvm@vet.bg.ac.rs sa službenih e-adresa, na službeni tel. ili lokal

Napomena 2: Za šifrovanje se koristi legalan i besplatan 7-zip arhiver koji možete preuzeti sa adrese:

http://portableapps.com/apps/utilities/7-zip_portable ili instalacionu verziju

Arhive otvara samo 7-zip arhiver zbog šifrovanja.


NAPOMENA: u šifri za 49. sednicu ISPRED znaka - (minus) ukucajte razmak (space)!