Navigacija

Komisija za dr i spec.

Napomena: Članovi Komisije šifru za sednicu dobiće na mejl adresu,
                    a ukoliko ne dobijete ili nemate šifru, možete se javiti:
                    postdiplomske_studije@vet.bg.ac.rs Petru Sikimiću i na službeni tel. ili lokal.

Napomena 2: Za šifrovanje se koristi legalan, besplatan 7-zip arhiver koji možete preuzeti sa sledećih adresa

Instalacionu ili portabilnu verziju

Arhive otvara samo 7-zip arhiver zbog šifrovanja.
 

2021.

233. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

232. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

231. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

230. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

229. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

228. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

227. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

226. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

225. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova


2020.

224. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

223. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

222. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

221. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

220. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

219. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

218. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

217. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova


2019.

216. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

215. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

214. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

213. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

212. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

211. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

210. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

209. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova


2018.

208. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

207. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

206. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

205. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

204. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

203. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

202. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

201. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

200. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

199. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova


2017.

198. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

197. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

196. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

195. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

194. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

193. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

192. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

191. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova


2016.

190. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

189. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

188. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

187. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

186. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

185. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

184. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

183. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

182. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

181. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

180. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova


2015.

179. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

178. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova

177. Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova