Navigacija

Savet

Poslovnik o radu Saveta Fakulteta veterinarske medicine 2006

 

Članovi Saveta FVM Dnevni red dobijaju kuririom, a materijal na mejl adresu.

Predsednik Saveta fakulteta

Prof. Dr Zoran Kulišić
Tel: +381 62 803 96 91
Email: zkulisic@vet.bg.ac.rs