Navigacija

Patološka fiziologija

Osoblje

redovni profesor

docent

naučni saradnikKatedra za patološku fiziologiju

14.01.2020.

 

OBAVEŠTENJE U VEZI POLAGANJA ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE
JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK 2020.

 

PRVI DEO JANUARKO-FEBRUARSKOG ISPITNOG ROKA KOJI JE PLANIRAN ZA 27-28. JANUAR 2020 NEĆE SE ODRŽATI, BUDUĆI DA FAKULTET NEĆE RADITI OD 27.01.-31.01.2020 ZBOG UŠTEDE GREJANJA.

SVI PRIJAVLJENI STUDENTI ĆE POLAGATI ISPIT U DRUGOM TERMINU PREDVIĐENOM ZA POLAGANJE ISPITA:

06.02.2020. – 10:00 - Praktični deo ispita (Vežbaonica)

07.02.2020. – 12:00-13:00 – Pismeni deo ispita (test; Centralni amfiteatar)

08.02.2020. – 13.02.2020. – Usmeni deo ispita (u dogovoru sa ispitivačem)

 

 

Šef

Katedre za patološku fiziologiju

     Prof. dr Dragan Gvozdić s.r.