Navigacija

Nastavno naučno veće

Napomena: Članovima Nastavno naučnog veća šifra za sednicu NNV će biti dostavljena blagovremeno,
                    a ukoliko ne dobijete ili nemate šifru za otvaranje dokumenata, članovi veća se mogu javiti na
                    e-mail adresu: arhivafvm@vet.bg.ac.rs sa službenih e-adresa, ili lokal 311

Napomena 2: Za šifrovanje se koristi legalan i besplatan 7-zip arhiver koji možete preuzeti sa:

portabl verzija ili instalaciona verzija

Arhive otvara samo 7-zip arhiver zbog šifrovanja.
 

2021.