Navigacija

14D2I65 - Konzervisanje namirnica fizičkim i hemijskim metodama

Specifikacija predmeta
Naziv Konzervisanje namirnica fizičkim i hemijskim metodama
Akronim 14D2I65
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Dragan Vasilev
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Da student produbi specifična znanja stečena iz oblasti konzervisanja a hrane sa osnovnih studija; da omogući efikasno usvajanje znanja neophodnih za izradu disertacije.
   Ishod po uspešno završenom kursu student će usvojiti sledeća znanja: detaljno poznavanje uzročnika kvara i pojave kvara namirnica; detaljno poznavanje konvencionalnih i svremenih postupaka konzervisanja hrane; poznavanje metoda kontrole postupaka konzervisanja hrane; poznavanje aditiva i pakovanja hrane.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Osnove konzervisanja; Antimikrobni parametri. Hlađenje i smrzavanje; Ohlađeni i smrznuti proizvodi. Konzervisanje solima; Postupci i rizici soljenja i salamurenja. Dimljenje; Dimljeni proizvodi. Sušenje; Aktivnost vode; Sušeni prozvodi. Toplotna obrada; Termički obrađeni proizvodi. Konzervisanje pod visokim pritiskom; UV i Jonizujuće zračenje. Aditivi. Pakovanje. Kontrola postupaka konzervisanja.
   Sadržaj praktične nastave Instrumentalne i laboratorijske metode kontrole postupaka konzervisanja
   Literatura
   1. Vuković I: Osnove tehnologije mesa, FVM, Beograd 2012.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Teorijska i; priprema seminarskog rada, javno izlaganje i kritička diskusija
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20