Navigacija

14D2I73 - Histologija i embriologija

Specifikacija predmeta
Naziv Histologija i embriologija
Akronim 14D2I73
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Anita Radovanović
 2. prof. dr Danica Marković
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Da studenti doktorskih studija (prethodno upoznati sa molekularnom biologijom ćelije) razumeju funkcionalnu povezanost ćelija u različitim tkivima i organima, kao i zakonomernosti njihovog razvoja tokom embriogeneze kod različitih vrsta životinja, kao i da se upute u mogućnosti primene različitih histoloških metoda u eksperimentalnim istraživanjima i dijagnostici.
   Ishod Da studenti primene svoje znanje iz oblasti histologije i embriologije, kao i da se osposobe za pravilan izbor histoloških metoda i njihovu primenu u samostalnom naučnom radu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Razviće i morfofunkcionalne odlike tkiva (epitelnog, vezivnog, mišićnog i nervnog) i pojedinih sistema organa (nervni, cirkulatorni, limfatični respiratorni , digestivni, urinarni, endokrini, reproduktivni, koža, čula), zavisno od problematike doktorske disertacije.
   Sadržaj praktične nastave Pripremanje histoloških preparata, svetlosna mikroskopija (klasična, histohemija i imunohistohemija, impregnacija). Principi i tehnike elektronske mikroskopije. In situ hibridizacija. Analiza preparata. Kvantifikovanje rezultata: morfometrija i stereologija.
   Literatura
   1. Gledić D. Veterinarska histologija, Veterinarska komora Srbije, Beograd, 2012.
   2. Ross M.H., Pawlina W.: Histology: A Text And Atlas With Correlated Cell and Molecular Biology, 6th edition, Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore;Wolters Kluwer Business. Philadelphia, 2011.
   3. Eurell JA, Frappier BL: Dellman’s Textbook of Veterinary Histology 6th edition, Blackwell, Publishing, Oxford, 2006.
   4. Suvarna K, Layton C, Bancroft JD Curchill Livingstone Theory and Practice of Histological Techniques., 2012.
   5. Švob M., Histološke i histokemijske metode. Svjetlost, Sarajevo 1974.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Predavanja, praktičnan rad u histološkoj laboratoriji, izrada projektnog zadatka.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti 20
   Kolokvijumi
   Seminari