Navigacija

14I1I08 - Uvod u veterinarsku laboratorijsku praksu

Specifikacija predmeta
Naziv Uvod u veterinarsku laboratorijsku praksu
Akronim 14I1I08
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Sanja Aleksić-Kovačević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Ivana Vučićević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.5 Status predmeta izborni
  Uslov
  Cilj predmeta
  Ishod
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave
  Sadržaj praktične nastave
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari