Navigacija

14I3I03 - Uzgoj i nega sportskih konja

Specifikacija predmeta
Naziv Uzgoj i nega sportskih konja
Akronim 14I3I03
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Mila Savić
 2. prof. dr Vladimir Dimitrijević
 3. prof. dr Ružica Trailović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Žolt Bečkei
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslov nema
  Cilj predmeta Bliže upoznavanje sa specifičnostima uzgoja, držanja i nege različitih kategorija sportskih konja: galopera, kasača, turnirskih i rekreativnih konja i uvežbavanje praktičnih veština značajnih za rad sa njima.
  Ishod Student treba da zna osnovne principe uzgoja, držanja i nege sportskih konja, ume da priđe i fiksira konje, hrani ih i timari, poznaje opremu za različite kategorije sportskih konja i zna kako se koristi.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Najvažnije rase koje se koriste za konjički sport.Urođeni modeli ponašanja kao osnova za njihovo držanje, hranjenje i obezbeđenje dobrobiti.Osnovni principi držanja i ishrane.Polni ciklus, pripust, nega ždrebnih kobila, porođaj i nega novorođene ždrebadi.Spec. u držanju, treningu i režimu ishrane i napajanja u zavisnosti od discipline.Nega kože, dlake i kopita.Menadž držanja i zdravstvene zaštite sport. konja.
  Sadržaj praktične nastave Uvežbavanje praktičnih veština neophodnih za rad sa konjima kroz praksu u ergelama, konjičkim klubovima, hipodromima ili bolnicama za konje, koja obuhvata sve aktivnosti od hranjenja i čišćenja, timarenja, do opremanja, sedlanja/prezanja i treniranja (30).
  Literatura
  1. Savić Mila, Jovanović S, Vegara M: Stočarstvo - Farmske i socijalne životinje, FVM, Beograd, 2007.
  2. Trailović D, Ružica Trailović: Konjarstvo i konjički sport, FVM, Beograd, 2008.
  3. Savić Mila, Dimitrijević Vladimir, Trailović Ružica, Bečkei Žolt Stočarstvo - praktikum, Fakultet Veterinarske Medicine, Centar za izdavačku delatnost i promet učila, Beograd, 2014
  4. Trailović D, Vučinić Marijana: Etologija konja, FVM, Beograd, 2008.
  5. Trailović D, Petrujkić T, Vučinić Marijana, Trailović Ružica: Savremeni trendovi u uzgoju, selekciji i zdravstvenoj zaštiti konja, FVM, Beograd, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave Nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi). Praktične vežbe i dežurstva u ergelama, konjičkim klubovima, hipodromima ili bolnicama za konje.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari