Navigacija

14I4I01 - Farmakognozija

Specifikacija predmeta
Naziv Farmakognozija
Akronim 14I4I01
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vitomir Ćupić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Saša Ivanović
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslov Treća godina studija
  Cilj predmeta Sticanje osnovnih znanja o lekovitim drogama, njihovom dobijanju i ispitivanju, upoznavanje sa načinom spravljanja fitopreparata,.......
  Ishod Student treba da zna osnovne karakteristike biljaka, kao izvora lekovitih supstancija, tehnologiju dobijanja droga i njihove sastojke, osnovne karakteristike najvažnijih aktivnih supstancija, .....
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod, droge, proizvodnja droga i ispitivanje droga, fitopreparati, sekundarni metaboliti biljaka, biološka funkcija i klasifikacija (2). Opšte karakteristike i definicija alkaloida (pirolidinski alkaloidi, piperidinski alkaloidi, piridinski alkaloidi, indolni alkaloidi, steroidni alkaloidi, itd. (13).
  Sadržaj praktične nastave Gledanje filmova o lekovitim biljkama, načinu njihovog branja, sitnjenja i sušenja, te ekstrakciji aktivnih principa, odnosno farmakološki aktivnih supstancija. (15).
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava se izvodi interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije), praktična nastava obuhvata (pored gledanja filmova) i razgovor o farmakološki aktivnim supstancijama poreklom iz bilja, te mogućnostima njihove primene u veterinarskoj medicini.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 10