Navigacija

14I6O06 - Mobilna klinika

Specifikacija predmeta
Naziv Mobilna klinika
Akronim 14I6O06
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. doc. dr Milan Maletić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Milan Maletić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
  Uslov Ispunjene predispitne obaveze iz desetog semestra
  Cilj predmeta Upoznavanje sa praktičnim aspektima kliničke patologije i terapije velikih životinja i sticanje praktičnog iskustva za neposredno uključivanje u kliničku praksu i samostalno rešavanje najčešćih problema iz svakodnevne prakse.
  Ishod Studenti stiču neposredna iskustva u radu na velikim životinjama iz oblasti hirurgije, reprodukcije, internističkih obolenja i dijagnostike infektivnih i parazitarnih obolenja
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave
  Sadržaj praktične nastave Studenti se sreću sa kliničkim slučajevima koji su u tom trenutku na terenu i osposobljavaju se da mogu dati opštu i lokalnu anesteziju, fiksirati ili oboriti životinju, naučiti tehniku veštačkog osemenjavanja krava i krmača, manuelni i ultrazvučni pregled na graviditet, lečenje različitih oblika steriliteta, akuširanje kod porođaja, rešavanje retencije sekundina i prolapsusa uterusa i postavljanje Binerovog šava. Od hirurških intervencija, kastracije pastuva, nerastova i preživara, ovarijektomije krmača, carski rez, ruminotomija i abomazopeksija, tretman umbilikalne i skrotalne hernije, hematoma i abscesa, obezrožavanje, korekcija zubala i obrada papaka.
  Literatura
  1. Porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje, Vojislav Pavlović i sar. Naučna KMD, 2018
  2. Specijalna hirururgija velikih životinja u terenskim uslovima, Petar S. Milosavljević, Ljubostinja Trstenik, 2018
  3. Acropodium bovis,klinika,patologija i terapija,Tadić M.,Milosavljić P.,Dečje novine,1991
  4. Infektivne bolesti životinja,Sonja Radojičić,Valčić M.,Bosiljka Đuričić,Naučna KMD,Beograd,2011
  5. Klinička parazitologija, Sanda Dimitrijević,Tamara Ilić, Interprint, Beograd, 2011.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 6
  Metode izvođenja nastave Nastavnik objasni i demonstrira određeni zahvat ,postupak ili proceduru a potom pod njegovim nadzorom studenti samostalno obavljaju praktičan klinički rad na velikim životinjama.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari