Navigacija

14D2I21 - Bolesti svinja

Specifikacija predmeta
Naziv Bolesti svinja
Akronim 14D2I21
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Jovan Bojkovski
 2. prof. dr Tamara Ilić
 3. prof. dr Sonja Radojičić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Da studentima omogući da prošire teorijska i praktična znanja iz odabranih tematskih oblasti kursa Bolesti svinja. Da osposobi studente za kompleksno sagledavanje etiopatogeneze, kliničke slike, dijagnostike, terapije i profilakse oboljenja svinja.
   Ishod Po završenom kursu studenti će usvojojiti sledeća znanja iz teorijskog i praktičnog dela: detaljno poznavanje etiopatogeneze, kliničke slike, dijagnostike, terapije i profilakse oboljenja svinja.Produbiće saznanja vezana za biosigurnosne mere na farmi svinja i steći veštinu povezivanjateorijskog-istraživačkog dela sa praktičnim-kliničkim rešenjima u savremanoj industrijskoj proizvodnji svinja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Savremreni aspektiu dijagnostici i terapiji proizvodnih bolesti svinja; Bolesti digestivnog. Bolesti respiratornog sistema. Bolesti kardiovaskularnogsistema; Bolesti krvi i hematopoeznih organa; Bolesti urinarnog sistema; Bolesti lokomotoronog sistema; Bolesti kože; Metabolički poremećaji i bolesti jetre; Bolesti centralnog nervnog sistema. Parazitske bolesti svinja u intenzivnom uzgoju.
   Sadržaj praktične nastave Biosigurnosne mere na farmi svinja
   Literatura
   1. Stamatović S, Šamanc H, Bolesti svinja, VKS, Beograd, 2003
   2. Barbara Straw E et al, Diseases of swine, Michigen, State University,USA
   3. Otto Radostits et al Veterinary Medicine,Text Book of disease of cattle, horses, sheep, pigs and goats, Saunders Elsevier
   4. Reprodukcija svinja T.Petrujkić, J.Bojkovski, B.Petrujklić, monografija, Naučni instut za veterinarstvo Srbije, Bepograd,2011.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava. Priprema seminarskih radova, javno izlaganje i diskusija. Praktična nastava na farmi svinja i konkretno samostalno rešavanje zdravstvenih problema
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari