Navigacija

14I3O01 - Zoohigijena 2

Specifikacija predmeta
Naziv Zoohigijena 2
Akronim 14I3O01
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Radislava Teodorović
 2. prof. dr Milutin Đorđević
 3. prof. dr Ljiljana Janković
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
   Uslov Upisan peti semestar i položeni: Zoohigijena 1, Fiziologija 2, Mikrobiologija sa imunologijom 2, Ishrana 2, Parazitologija
   Cilj predmeta Sticanje potrebnih znanja o: opštim higijenskim i preventivnim merama i njihovom uticaju na zdravstveno stanje, proizvodne rezultate i sprečavanje nastanka zaraznih bolesti, tehnopatija i povreda; transportu i higijeni transporta životinja; higijensko i tehnološko-tehničkom aspektu izđubravanja stočarskih objekata i prečišćavanju otpadnih voda.
   Ishod Student mora stečena znanja da primeni kod sprovođenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, higijene smeštaja životinja, transporta životinja, kod izđubravanja stočarskih objekata, prečišćavanja otpadnih voda kako bi se sprečio nastanak zaraznih bolesti i tehnopatija kod domaćih životinja, životinja za sport i zabavu, kućnih ljubimaca, egzotičnih i laboratorijskih životinja i životinja u transportu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Dezinfekcija.(10); Dezinsekcija, (4), Deratizacija, (4); Uklanjanje i prerada životinjskih leševa i klaničnih otpadaka, (4); Karantin, (2); Higijena proizvodnje i smeštaja životinja, Higijena proizvodnje i smeštaja goveda (3); Higijena proizvodnje i smeštaja konja (2); Higijena proizvodnje i smeštaja svinja (2); Higijena proizvodnje, smeštaja načina držanja ovaca i koza (2); Higijena proizvodnje, smeštaja i načina držanja živine (2); Smeštaj kućnih ljubimaca (2); Higijena držanja i smeštaja laboratorijskih i egzotičnih životinja (2); Transport i specifičnosti transporta kod pojedinih vrsta životinja (2); Higijenski i tehnološko-tehnički aspekt izđubravanja stočarskih objekata i prečišćavanje otpadnih voda (4 ).
   Sadržaj praktične nastave Dezinfekcija (2); Dezinsekcija (2); Deratizacija (2); Poseta fabrici za preradu animalnih otpadaka (2); Poseta farmi goveda (2); Poseta farmi konja (2); Poseta farmi svinja (2); Poseta farmi ovaca (2); Poseta zoološkom vrtu (2); Obilazak objekata za prečišćavanje otpadnih voda (2 ); Test- provera znanja (2 ).
   Literatura
   1. Radenković-Damnjanović Brana, Praktikum iz zoohigijene, udžbenik, 2010, str. 270, Beograd, 2.Ristić M, Radenković Brana, Đorđević M, Neškodljivo uklanjanje leševa i sporednih proizvoda zaklanih životinja, Monografija-udžbenik, 2000, str.176, Beograd.
   2. 2. Asaj A, Zdravstvena dezinfekcija u nastambama i okolišu, Medicinska naklada, 2000, Zagreb, 4. Asaj A, Dezinsekcija, Medicinska naklada, 1999, Zagreb,5. Asaj A, Deratizacija u praksi, Medicinska naklada, 1999, Zagreb.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi). Praktična nastava se izvodi u vežbaonici Fakulteta, Hemijska laboratorija Katedre za zoohigijenu i u objektima PKB.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 20
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 20
   Projekti 0
   Kolokvijumi 20
   Seminari 20